zaterdag 3 december 2022

Alles over Altena

Altenagemeenten controleren situatie arbeidsmigranten

3 oktober 2012 (door AalburgNet)

ALTENA - Op maandag 1 oktober zijn er in het Land van Heusden en Altena op verschillende adressen controles uitgevoerd, gericht op de woonsituatie en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. In deze handhavingsactie werkten verschillende overheidsdiensten nauw samen. Het initiatief lag bij de samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, maar ook Politie, Brandweer en Arbeidsinspectie deden mee aan de controles. De leiding van de actie was in handen van Politieteam Altena.

Doel van de controles
De gemeenten controleerden op zaken als veiligheid van de huisvesting en eventuele strijdigheid met het bestemmingsplan. Ook werd gekeken naar de juistheid van inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie. Medewerkers van Politie hebben de identiteitspapieren van alle werkgevers en werknemers gecontroleerd, en er is door vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie gekeken of de werkgevers voldeden aan hun administratieve verplichtingen en zich hielden aan de Wet minimumloon en minimum vakantietoeslag.

Het doel van de actie was om steekproefsgewijs te controleren of arbeidsmigranten veilig wonen en werken, correct behandeld en uitbetaald worden en of zowel werkgevers als werknemers zich houden aan de regelgeving van de betrokken overheidsinstanties.

Overtredingen
Verspreid over 6 locaties werden de volgende overtredingen geconstateerd:
- overtreding op het bestemmingsplan
- constatering door de brandweer van een brandgevaarlijke situatie en overtreding van de wet en regelgeving op het gebied van brandbestrijding De eigenaar van één bedrijf trof voor 22:00 uur een aantal maatregelen om acuut brandgevaar te voorkomen.
- illegale tewerkstelling van 3 Roemeense arbeidsmigranten. De Arbeidsinspectie legde de werkgever een boete van 24.000 euro op.
- één overtreding van de leerplichtwet.
- diverse overtredingen van de vreemdelingenwet

Bij één van de zes locaties was alles in orde.

Terugblik
Wethouder Loes Lijmbach, namens de samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem: “De actie is zinvol geweest. Door deze controles kunnen we waar nodig de woonsituatie en werkomstandigheden van buitenlandse werknemers verbeteren en een eind maken aan illegale, gevaarlijke situaties. En daarnaast schudden we hiermee andere werkgevers en werknemers in onze drie gemeenten wakker: zorg behoorlijk voor je personeel en houd je aan de wet. Ik heb gemerkt dat de verschillende instanties die de controles hebben uitgevoerd, prima hebben samengewerkt. Dat is een compliment waard.”

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.