dinsdag 23 juli 2024

Alles over Altena

Geloofsbeleving

De vijf wereldreligies zijn het Christendom, Islam, Hindoeïsme, Boedishme en het Jodendom. Maar er is 'meer' op het gebied van levensbeschouwing. Het woord 'geloofsbeleving' heeft in deze tijd een heel brede invulling. Was in vroeger jaren het christelijk geloof in de Lage Landen zo ongeveer de enige godsdienst, heden ten dage bestaat in Nederland een kleurrijke diversiteit aan geloofsbelevingen, spiritualiteit en religies. Enerzijds onder invloed van immigraties van andere culturen, anderzijds door een toenemende ontkerkelijking en een groeiende belangstelling voor andere vormen van levensbeschouwing gericht op persoonlijke vorming: 'Wie ben je? Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe?'

Bijbelgordel
Het Land van Heusden en Altena maakt deel uit van de zogenaamde Bijbelgordel, ook wel Bible Belt genoemd. De beste indicatie voor de ligging van de Bijbelgordel vormt de aanhang van de SGP op basis van de verkeizingsuitslagen. Ook de Christenunie heeft binnen de Bijbelgordel meer aanhang dan in andere streken van Nederland.

Kerken
Binnen de gemeente Altena staan veel christelijke kerken van verschillende denominaties. Hervormd, Gereformeerd, Reformatorisch, Rooms-Katholiek of Evangelisch, grotere en kleine geloofsgemeenschappen, het is een greep uit het aanbod van kerken/gemeenten die binnen de kernen te vinden zijn.

Kennismaking
Voor een nadere kennismaking met kerken en kerkelijke instellingen binnen de gemeente Altena klikt u HIER.