woensdag 29 mei 2024

Alles over Altena

Waterschap gaat ook dit jaar weer vroeg maaien

24 april 2024 (door BommelerwaardNet)

REGIO - Waterschap Rivierenland gaat ook dit jaar weer vroeg maaien voor natuur en veiligheid. Vroeg maaien helpt de natuur op dijken, oevers en bermen. ‘Het klinkt tegenstrijdig. Maar juist door goed beheer komt de natuur tot bloei.’ Het Waterschap maait daarom al in april en mei. Men legt graag uit waarom.

Dijken, sloten en bermen zijn ecologische linten in het landschap. Verstandig maaien helpt de ontwikkeling van de natuur, alsook de veiligheid verder. Want een volle berm beperkt de verkeersveiligheid en een gevarieerde grasmat versterkt juist een dijk. 

Sterke dijk
Een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden, bloemen en grassen is beter bestand tegen de krachten van langsstromend water. Bovendien is een dergelijke begroeiing goed voor de biodiversiteit. En ook nog eens mooi om te zien. Sinds enkele jaren maait het waterschap de dijken gefaseerd. Eerst één zijde. En de andere zijde pas als de eerste weer is aangegroeid.

Vroeg maaien
De eerste maaibeurt is al vroeg, om andere soorten en laatbloeiers een kans te geven om te bloeien. ‘We zien de soortenrijkdom op onze dijken toenemen. In het najaar volgt een laatste maaibeurt.

Natte natuur
Sloten zijn de belangrijkste route van water, ook voor de natuur. Groeit een sloot dicht, dan kan dat bij droogte of juist hoosbuien leiden tot problemen. Bovendien is doorstroming goed voor de waterkwaliteit. Bewoners, bedrijven en ook de natuur zijn gebaat bij voldoende water van goede kwaliteit. Elke sloot is anders. Daarom is maaien altijd maatwerk. ‘Waar dat kan, maaien we oevers om en om en laten we meer begroeiing staan.

In krappe sloten en andere knelpunten voor water maaien we al in de lente. Zo bevorderen we de doorstroming en komt het water waar het nodig is’, legt het Waterschap uit. 

Bermen
Als het om de bermen gaat, maait het waterschap als eerste de kruisingen en zichthoeken voor de verkeersveiligheid. Dat gebeurt in de lente. ‘In de zomer maaien we de bermen om en om. Pas in het najaar maaien we wegsloten.’

Foto Waterschap Rivierenland.

Lees meer over:

Bommelerwaard Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.