woensdag 29 mei 2024

Alles over Altena

Maritiem Altena

De binnenvaart is een professionele vervoerssector die een belangrijke schakel is in de Europese logistiek. Ruim 40% van alle Nederlandse binnengaatse tonkilometers wordt door de binnenvaart vervoerd.

De sector is daarom een uitstekende vervoersmodaliteit als alternatief voor of als aanvulling op andere vormen van transport. De binnenvaart kent vele voordelen en biedt talloze mogelijkheden voor economie, mens en maatschappij.

Maar er is meer.Werkendam Maritime Industries (WMI) is het actieve cluster dat ruim veertig maritieme bedrijven in Werkendam onderling verbindt, maar ook overheid en onderwijs betrekt bij deze sector in de gemeente Altena. Speerpunt is de profilering van de maritieme sector.

De sector timmert op allerlei manieren aan de weg. Een bekend voorbeeld is de jaarlijkse Havendag van Werkendam.

De maritieme wereld, zowel de logistieke als de maakindustrie, is voor Altena in meerdere opzichten dan ook erg belangrijk.

Strategisch - innovatief
De wereld van de binnenvaart

  • is relatief milieuvriendelijk en veilig
  • opereert zowel nationaal als grensoverschrijdend
  • beschikt over een enorme vrije capaciteit op de vaarwegen
  • heeft een omvangrijke en moderne vloot met een grote diversiteit aan scheepstypen
  • biedt eigentijdse logistieke en innovatieve oplossingen
  • integreert vergaand ICT in het logistieke proces en het verkeersmanagement
  • vaart tegen relatief lage (maatschappelijke) kosten
  • biedt door een hoge betrouwbaarheid en stiptheid grote kansen en is trendsetter in duurzaam transport

De Werkendamse havens liggen strategisch op de verbindingsroute met het Duitse achterland.

Unieke industrie
In de Beatrixhaven en Biesboschhaven in Werkendam ontwikkelde zich de achterliggende decennia een unieke scheepvaartindustrie waarin scheepscasco’s in enkele maanden tijd veranderen in volledig afgebouwde en ingerichte hightech schepen voor de maritieme vaart.

Niet enkel binnenvaart, maar ook voor schepen voor zee- en kustvaart en voor projecten in de offshore, baggerij of waterbouw leggen klanten in Werkendam aan.

De slogan 'Werkendam. Alles aan boord'  is dan ook meer dan waar.

De bedrijfspromo van De Waal BV geeft een mooie indruk van het innovatieve karakter van de binnenvaart.
Zo is het Werkendamse bedrijf aan de Biesboschhaven én de Beatrixhaven leading in de binnenvaart in schroefasafdichtingen en zet men een 'slimme' scheepsbesturing in de markt die wereldwijd geleverd wordt ...

   

 

 

(Foto's Mediaplein Altena.Net)