vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Wet die fusie Altena-gemeenten regelt in voorbereiding

6 december 2017 (door AalburgNet)

ALTRENA - De Tweede Kamer start met de voorbereiding voor het wetsvoorstel dat de samenvoeging regelt van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Wie nog reageren wil, kan dat doen tot en met 21 december.

De fusie van gemeenten wordt vastgelegd in een wet. Deze wet moet worden aangenomen in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. De Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken heeft als taak deze wet voor te bereiden.

Bij de voorbereiding hoort ook dat de commissie maatschappelijke organisaties de gelegenheid geeft commentaar te geven op de voorgenomen wet. Dat kan tot en met 21 december 2017.

Hoorzitting
Na 22 december besluit de commissie of zij het gebied wil bezoeken en een hoorzitting wil houden. Als de commissie besluit om een hoorzitting te houden, krijgt men alleen spreektijd als dat ook in de schriftelijke reactie is aangegeven.

Na 22 december bepaalt de commissie welke organisaties daadwerkelijk spreektijd krijgen en hoe lang. De spreektijd is alleen bedoeld voor personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.