Trendy scholieren schooltassen voor de kids in Werkendam


Wie weet waarom Werkendam, Werkendam heet?

Leer je op school dat de naam Werkendam vermoedelijk samenhangt met de afdamming van het riviertje De Werken die omstreeks 1230 plaats vond? En dat Werken slaat op het vlechtwerk van wilgentenen?Mmm… geschiedenisdocenten vergeten nog wel eens dat de geschiedenis dicht bij huis ook interessant kan zijn.


Wie dagelijks uit die buurt van De Werken, in en rond Werkendam, met zijn schooltas langs fietst, zal het zich niet direct afvragen. Toch lijkt de plaatselijke geschiedenis, of het verleden van de regio waarin leerlingen wonen vaak niet behandeld in welke geschiedenisles dan ook.
Begin 2016 bleek uit onderzoek van het Nationaal expertisecentrum Leerplanontwikkeling dat leerlingen over het algemeen wel een positief beeld hebben van het vak geschiedenis. Ze vinden het een leuk vak om mee bezig te zijn. Spannend vinden ze het echter niet. Opvallend is dat ze weinig belangstelling hebben voor de geschiedenis van andere continenten.

Leerlingen vinden geschiedenis een nuttig vak

Examens gaan vooral over de tien tijdvakken waarmee ze een goed beeld van de Oudheid tot het heden krijgen. Ook vinden leerlingen het over het algemeen een nuttig en zinvol vak. De algemene geschiedenis biedt hen inzicht in de wereld waarin ze leven en daarmee kunnen ze de actualiteiten beter volgen. Desondanks lijkt de geschiedenis van eigen dorp of stad daarbij echter achter te blijven.

Of jongens er anders naar kijken naar meiden, wordt niet duidelijk. In de kleurrijke schooltassen dames zul je geen geschiedenisboekjes aantreffen van het eventuele plaatselijke museum. Hoe het bij de jongens is, lijkt voorspelbaar.

Geschiedenislessen kunnen wel wat spanning gebruiken

Nu blijkt dat de geschiedenislessen wel wat spanning kunnen gebruiken, is het natuurlijk de vraag of dat met een lesje plaatselijke of regionale geschiedenis wel gebeurt? Alhoewel leerlingen ineens getroffen zouden kunnen worden door een verhaal dat mogelijk hun opa of oma ook al eens vertelde. Dat zou toch veel meer tot de verbeelding spreken dan een plaatje uit een boek of een algemeen verhaal over de pre-historie.

Gelukkig is er dus nog veel te ontwikkelen als het om de geschiedenislessen gaat en ligt er voor de docent een leuke uitdaging te wachten. Leerlingen zullen ook hun inbreng moeten leveren. Iedereen weet: het gaat vaak meer om de vragen dan om de antwoorden. Laten we maar eens beginnen met de vraag: ‘waar komt de naam Werkendam vandaan?’. Vingers?