maandag 15 augustus 2022

Alles over Altena

05
jul

ABN AMRO: ‘Huizenprijzen stijgen 7,5% in 2021’

Het Economisch Bureau van ABN AMRO voorspelt opnieuw een stijging in de huizenprijzen. Dit blijkt uit de nieuwe Woningmarktmonitor van april 2021. ABN AMRO gaat uit van een gemiddelde huizenprijsstijging van 7,5%, terwijl zij eerder nog uitgingen van een stijging van 5%. Onder andere de lage hypotheekrente zou hier een oorzaak van kunnen zijn. Daarnaast wordt er juist een daling in het aantal woningverkopen verwacht.

Lage hypotheekrente biedt minder steun
Bovengenoemde versoepelingen hebben bijgedragen aan hogere waarderingen op de huizenmarkt. Daarbij is de hypotheekrente de afgelopen jaren minder geworden. “Die is de afgelopen jaren gestaag gedaald, zodat de hypotheekrentelasten alsmaar daalden en de betaalbaarheid van koopwoningen verbeterde,” zegt Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Het is volgens het Economisch Bureau niet uit te sluiten dat de hypotheekrente uiteindelijk weer zal stijgen doordat de vrees voor inflatie weer terug is.

Zwakkere inkomensvooruitzichten door werkloosheid
De verwachte daling in aan- en verkopen van huizen is ook toe te schrijven aan een verwachte toename in werkloosheid. ABN AMRO voorspelt dat op het moment dat de steunmaatregelen vanuit de overheid worden ingetrokken als de economie weer open gaat, bedrijven reorganisaties zullen doorvoeren. Dit heeft baanverlies tot gevolg en dit zal zeker een weerslag hebben op de woningmarkt van 2021.

Positief: groeiend woningmarktsentiment
Toch blijft het vertrouwen in de woningmarkt toenemen. Afgelopen februari steeg de Marktindicator van Vereniging Eigen Huis naar 106, en dat is een waarde die ruim boven het neutrale getal van 100 ligt. Hoewel voor de eerste coronagolf de indicator nog op 93 lag, steeg deze snel met de komst van de steunmaatregelen van de overheden en de centrale banken. De steunmaatregelen zorgden ervoor dat de inkomens intact bleven en dat de eerder genoemde hypotheekrente verder daalde. De groeiende waarde van het woningbezit draagt bij aan het optimisme onder verkopers. Hier staat wel weer tegenover dat degenen die een woning willen kopen, hun kansen op woningaanschaf juist zien afnemen door de snelle stijging van de huizenprijzen.

Nieuwbouwwoningen cruciaal
Beperkte bouwvergunningen en de aanhoudende problemen rondom stikstof zorgen er volgens ABN AMRO voor dat de woningrealisaties de komende jaren zullen tegenvallen. En dit terwijl nieuwbouwprojecten nodig zijn om jongeren en andere woningzoekenden tegemoet te treden op de woningmarkt. Dit tekort zal ervoor zorgen dat de doorstroming naar nieuwbouwwoningen in het gedrang zal komen. Dit zal ook een negatief effect hebben op het aantal transacties van bestaande woningen.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.