dinsdag 23 juli 2024

Alles over Altena

Wonen op Veense Put onder voorwaarden mogelijk 

6 juli 2024 (door Redactie)

VEEN - Gemeente Altena heeft uitgangspunten vastgesteld die de situatie op de Veense Put moeten normaliseren. Deze uitgangspunten zijn een belangrijke stap in de gebiedsstrategie die voor de Veense Put opgesteld wordt. 

Na een lang en intensief traject met de Vereniging Veense Put (VVP), Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat zijn er nu uitgangspunten vastgesteld die duidelijkheid geven over de toekomst van de Veense Put. Het rapport ‘Een nieuwe lente voor de Veense Put’ van de VVP vormde hiervoor de basis. Onderdeel van de uitgangspunten is dat perceeleigenaren op de zuidelijke landtong onder voorwaarden de kans krijgen om er permanent te wonen. 

Permanent wonen 
De gemeente heeft nu specifieke uitgangspunten geformuleerd over bebouwing en bestemming op de zuidelijke landtong, omdat hier de meeste bebouwing staat. Voor de overige deelgebieden van de Veense Put worden nog uitgangspunten opgesteld. Onder voorwaarden wordt het op de zuidelijke landtong mogelijk de bestemming te wijzigen van seizoensrecreatie naar wonen. Provincie Noord-Brabant stemt hiermee in, op voorwaarde dat gemeente Altena inzet op kwaliteitsverbetering van de natuur op het recreatiepark. Eigenaren die kiezen voor een bestemmingswijziging naar wonen dragen daarom een deel van de waardestijging van het perceel af aan het kwaliteitsfonds Veense Put. De uitgangspunten voor de zuidelijke landtong kunnen ook betekenen dat eigenaren bouwtechnische aanpassingen moeten doen of bouwwerken moeten afbreken. 

Heffingen
Het rapport ‘Een nieuwe lente voor de Veense Put’ van de VVP vormde de basis voor de uitgangspunten. Onderdeel daarvan is dat perceeleigenaren op de zuidelijke landtong onder voorwaarden de kans krijgen om er permanent te wonen. 

Wethouder Shah Sheikkariem: “Ik ben blij dat we met alle inspanningen van de afgelopen jaren een punt naderen waarin we de eigenaren duidelijkheid kunnen geven over de toekomst van de Veense Put. We zijn ook tevreden dat er met deze uitgangspunten een einde komt aan de ontstane scheefgroei ten opzichte van de rest van Altena.” 

Vervolg
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet nog formele goedkeuring geven aan de uitgangspunten om permanent wonen mogelijk te maken. Vanaf september voert de gemeente persoonlijke gesprekken met de eigenaren van de zuidelijke landtong over wat de uitgangspunten voor hen gaan betekenen. Ondertussen worden de uitgangspunten voor de overige deelgebieden van de Veense Put vastgesteld en verwerkt in de gebiedsstrategie. Naar verwachting wordt medio 2025 de gebiedsstrategie vastgesteld en kan de procedure voor het wijzigen van het Omgevingsplan worden opgestart.

Lees meer over:

Veen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.