dinsdag 23 juli 2024

Alles over Altena

Werkendamse Biesboschhaven gaat fors op de schop

5 juli 2024 (door Redactie)

WERKENDAM – Biesboschhaven Zuid in Werkendam gaat de komende jaren stevig op de schop. Als het tenminste aan burgemeester en wethouders van Altena ligt,

Met enkele ondernemers in het gebied en het Regionaal Ontwikkelbedrijf Bedrijventerreinen (ROB) bereiden ze een grondruil, herverkaveling en ingrijpende infrastructurele verbouwingen voor. Dinsdag 2 juli nam het college een voorbereidingsbesluit en vestigde een (voorlopig) Voorkeursrecht op de percelen.

Doel van de herontwikkeling is de kwaliteit van de voor de economie cruciale haven te verbeteren en de bruikbaarheid van de ruimte te vergroten. “De grenzen aan de groei zijn bereikt”, zegt wethouder Hans Tanis. “Bedrijven kwamen almaar meer ruimte te kort.” 

Maritieme industrie 
De maritieme industrie is van cruciaal belang voor de lokale en regionale economie. Het maritiem cluster in Werkendam biedt meer dan 2.000 directe banen en 400 tot 600 indirecte banen, goed voor 11% van de werkgelegenheid binnen de gemeente Altena. Om dit blijvend te borgen wil Altena met haar partners de maritieme kennis, kunde en industrie behouden en versterken. Werkendam speelt hierin een grote rol. Tanis: “Wij ondersteunen dit met meerdere plannen en projecten. Een verbeterde inrichting, herstructurering en uitbreiding van de haven is noodzakelijk. We beginnen met het optimaliseren van bestaand gebied en willen op termijn een derde haven realiseren.” 

Om de herontwikkeling voor een insteekhaven in goede banen te leiden, nam het college een voorbereidingsbesluit. Nieuwe initiatieven die niet binnen de beoogde situatie passen, kunnen hiermee worden afgewezen. De gemeente heeft nu anderhalf jaar de tijd om het Omgevingsplan definitief aan te passen. Daarnaast vestigde het college een (voorlopig) voorkeursrecht. Als iemand in het gebied grond wil verkopen, heeft de gemeente het eerste recht van koop. Het college vraagt de gemeenteraad in september dit voorkeursrecht te bekrachtigen. 

Private partijen 
De gemeente neemt met deze ingrepen haar verantwoordelijkheid, meent wethouder economie Wendy van Ooijen. “Eén op de negen mensen in onze gemeente leeft van de maritieme sector. Daarom willen we zorgen dat de haven mee kan groeien met hun ambities en wensen.” Het college is blij met de kansen die ontstonden toen enkele ondernemers en het ROB met elkaar in overleg gingen. “Je kunt dit als gemeente niet alleen, je móet met private partijen in zee. Zij hebben grond, kapitaal en plannen die aansluiten op de onze”, aldus Van Ooijen. 

Het ROB deed een haalbaarheidsstudie. Samen met bedrijven ging het na hoe binnen de beperkte ruimte maximaal resultaat te behalen was. Enkele bedrijven worden verplaatst en er wordt meer kaderuimte gecreëerd. “Doel is de ruimte beter te benutten”, zegt Tanis. “Zo kan de haven straks weer decennia vooruit.” 

Toekomst
Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om definitief met de plannen in te stemmen. “Daarbij spelen kosten en baten natuurlijk een belangrijke rol”, zegt Tanis. “Naar mijn overtuiging leggen we een goed, houdbaar verhaal op tafel.” Van Ooijen: “We durven dit te doen voor de toekomst van de maritieme sector van Werkendam.”

Foto Mediaplein Altena.Net.

Zie ook:

Lees meer over:

Werkendam
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.