maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

Bezwarencommissie in Altena te veel in nevelen gehuld

3 januari 2022 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - Wie zich door de gemeentelijke overheid benadeeld voelt, kan terecht bij de bezwarencommissie om bezwaar aan te tekenen. De inwoners hebben het recht zich te verdedigen wanneer de overheid een besluit neemt dat indruist tegen hun belangen. Prachtig, maar CDA Altena stelde vast dat het werk van genoemde commissie wel heel erg achter gesloten deuren plaatsvindt. 

CDA Altena: 'Het recht om gehoord te worden, dat je klacht serieus wordt genomen, geldt als een belangrijke hoeksteen van de democratische rechtstaat. Het doel van de bezwaarprocedure is dat de inwoners – via de bezwarencommissie – op een toegankelijke en transparante manier argumenten kunnen uitwisselen met de instantie die hen benadeeld.'

Bezwarencommissie
In de gemeente Altena kunnen inwoners bezwaren indienen bij de bezwarencommissie. Deze doet zijn werk, naar blijkt, al meer dan een jaar achter gesloten deuren zodat van openbaarheid geen sprake is. Zo worden al meer dan een jaar de vergaderdata van de bezwarencommissie niet meer gepubliceerd. Ook zijn agenda’s, achterliggende stukken, verslagen en adviezen van de bezwarencommissie online niet terug te vinden. Verder is de samenstelling van de bezwarencommissie via de website onvindbaar.

Knellend beleid 
CDA Altena vindt daar wat van: 'Al deze informatie is niet alleen van belang voor onze inwoners, maar ook voor de gemeenteraad. Het biedt hen inzicht waar de uitvoering van beleid knelt en wat de mogelijke gevolgen zijn van haar beleid en besluiten.'

De partij deed navraag bij de griffie over de situatie en toen bleek dat data al meer dan een jaar niet meer worden gepubliceerd vanwege de coronamaatregelen. Bovendien zijn de hoorzittingen sinds 2021 niet meer opengesteld voor publiek.

Vragen
Deze constatering leidde voor het CDA tot een aantal vragen. De fractie wil weten hoe de gemeenteraad, maar ook de inwoners, kennis kunnen nemen van de ingediende bezwaren en de afhandeling van de adviezen. Ook de vraag waarom niet gezocht werd naar een oplossing voor de openbaarheid van de bezwarencommissie is er eentje die beantwoord dient te worden. 

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.