dinsdag 28 maart 2023

Alles over Altena

De dijkeninspecteurs zijn herkenbaar aan de felgekleurde hesjes.

Waterschap inspecteert dijken na hoogwaterseizoen

1 februari 2023 (door BommelerwaardNet)

REGIO - In de maanden februari en maart inspecteert Waterschap Rivierenland de dijken langs de grote rivieren. Het gaat om totaal zo’n 550 kilometer dijk. Deze inspectie vindt jaarlijks plaats, direct na het hoogwaterseizoen. De golf op Rijn en Maas van begin januari was beperkt en stond lang niet overal tegen de dijken.

Het gras is nu nog kort en eventuele schade aan de dijken wordt dan snel opgemerkt. Urgent herstel voert het waterschap direct uit, overige schade wordt in de loop van het jaar hersteld. Komend najaar, aan het begin van het volgende hoogwaterseizoen, liggen de dijken er dan weer goed bij.

Kernzone
De dijkeninspecteurs zijn herkenbaar aan de felgekleurde hesjes. Ze doen dit werk grotendeels te voet, zodat ook minder goed zichtbare schade kan worden ontdekt. De inspectie betreft de kernzone van de dijk: de kruin van de dijk en de beide taluds met stroken van vier meter daarlangs.

Tweede inspectie
Tegen het eind van het jaar is de najaarsschouw van de dijken. Dan wordt gekeken naar het onderhoud en naar de werking van sluizen, coupures, afsluiters van leidingen en andere waterkerende objecten in de dijken.

Foto en tekst Waterschap.

Lees meer over:

Bommelerwaard Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.