dinsdag 3 augustus 2021

Alles over Altena

‘Excuses zijn nodig om het vertrouwen te kunnen herstellen.’

VVD wil excuses college aan Andel

19 juli 2021 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - VVD Altena is van mening dat het college de inwoners van Andel en de gemeenteraad onvolledig heeft geïnformeerd over de plannen voor de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten aan de Middenweg. Zowel de gemeenteraad als de inwoners van Andel konden hierdoor niet hun bezwaren op dat punt kenbaar te maken. Het college moet lering trekken uit deze gang van zaken en dient excuses te maken aan de Andelnaren, nodig om het vertrouwen in de gemeente te herstellen. Aldus de VVD die hiertoe een motie indiende, die wordt gesteund door PvdT.

Het college heeft inmiddels erkend dat de maatschappelijke onrust wellicht voorkomen had kunnen worden als men expliciet aandacht had gegeven aan de grootschalige huisvesting.

Geschaad vertrouwen
VVD Altena stelt in de motie: 'Het vertrouwen van de inwoners van Andel in de gemeente beschadigd is door het onhandige en onzorgvuldige optreden van de gemeente.' Nog steeds is het volgens de VVD onduidelijk waarom het college niet expliciet met de inwoners van Andel en de gemeenteraad heeft gecommuniceerd over de grootschalige huisvesting. 'Een draagvlak onder de bevolking is van groot belang. Bovendien is het correct en tijdig informeren van de gemeenteraad een fundament voor het democratisch functioneren van de gemeente Altena.'

Excuses
VVD Altena wil via de motie dat het college een begin maakt met het herstellen van het vertrouwen van de inwoners van Andel in de gemeente door hen een brief te sturen en daarin excuses aan te bieden voor het feit dat gemeente de inwoners niet vooraf heeft betrokken bij de plannen.

Lessen
De partij vraagt in de motie om een stappenplan waarin expliciet wordt aangegeven hoe en op welke moment de inwoners van Andel bij de besluitvorming rond deze casus worden betrokken. De gemeenteraad moet uiterlijk 1 september 2021 ook een evaluatierapportage krijgen met alle feiten, van begin tot eind, over de gang van zaken rond de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Middenweg. Dit om lessen te trekken uit deze kwestie.

VVD Altena is bovendien van mening dat het college in de toekomst zijn actieve inlichtingenplicht aan de gemeenteraad anders moet gaan organiseren.

Foto archief ter illustratie.

Zie ook:

Lees meer over:

arbeidsmigranten
Deel dit bericht met je vrienden!