vrijdag 21 juni 2024

Alles over Altena

VVD Altena wijst plannen voor nog meer arbeidsmigranten in Andel af

15 september 2023 (door Redactie)

ANDEL - Jan Kolff en Pim Bouman (VVD Altena) richten een verzoek tot het college van B en W niet in te stemmen met de uitbreidingsplannen (faseII) van de orchideeënkwekerij aan de Middenweg. Dit zou leiden tot een grotere huisvesting van het eerder toegewezen aantal arbeidsmigranten.

Het college liet de raad eerder (5-9) weten dat de ondernemer aan de Middenweg in Andel ('Die helaas een vergunning heeft voor het huisvesten van 276 arbeidsmigranten.') een principeverzoek heeft ingediend voor een tweede fase. Kolff: 'Deze fase bevat huisvesting voor nog meer arbeidsmigranten.'

Geen ruimte
Gezien alle onrust die in Andel is ontstaan, vindt de fractie dit 'een onbegrijpelijke zet'. Bouman wijst het college op het gegeven dat er geen politiek draagvlak is voor dit soort grootschalige huisvesting. 'Het bestemmingsplan en het recent vastgestelde beleid verzetten zich daartegen.' De VVD-fractie rekent er daarom op dat het college het ingediende verzoek 'zorgvuldig, maar snel, definitief en onvoorwaardelijk afwijst. Er is geen ruimte voor verdere uitbreiding!'

Afwijzen
Kollf en Bouman vatten hun weerstand tegen de geschetste ontwikkeling samen in een enkele vraag aan het college: 'Wanneer gaat u het ingediende principeverzoek afwijzen?'

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.