dinsdag 16 april 2024

Alles over Altena

College meet met twee maten, zo lijkt het.

VVD Altena: ’Waarom wel zonnepark in Andel maar ergens anders niet?’

3 april 2024 (door Redactie)

ALTENA - De gemeenteraad van Altena stemde 26 maart in met de realisatie van een zonnepark aan de Middenweg in Andel. Het college adviseerde de raad ook akkoord te gaan met de aanleg ervan. Volgens het college voldeed dit plan aan het zogeheten zonnekader. VVD Altena heeft er inmiddels vragen bij.

De gemeente stelde eerder dat niet aan alle punten uit het kader hoeft te worden voldaan. 'Volgens het college is het een afwegingskader en geen hard toetsingskader.' Aldus de VVD.

Kort na dit besluit van de gemeenteraad werd de partij benaderd door diverse ondernemers die ook een verzoek indienden voor de realisatie van zonneparken. Hun plannen werden echter afgewezen door hrt college. De ondernemers vragen zich dan ook af waarom een zonnepark in Andel wel kan worden gerealiseerd en hun parken niet.

VVD Altena is overigens geen voorstander van zonneparken op landbouwgrond. 'Het is ook niet onze insteek om het college alsnog te bewegen tot medewerking aan al deze initiatieven. Het verbaast ons echter wel dat de gemeente positief is over het park in Andel en negatief over deze andere plannen. Zoals wij het kunnen zien voldoen de bij ons bekende plannen op bepaalde punten wel en bepaalde punten niet aan het kader. Net als het plan in Andel.'

Vragen
De fractie wil dan ook van het college weten welke verzoeken voor de realisatie van zonneparken zijn ingediend bij de gemeente na de vaststelling van het zonnekader. 'Waarom heeft het college geconcludeerd dat het plan in Andel voldoet aan het kader en de andere plannen niet?'

Foto ter illustratie.

Lees meer over:

Andel
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.