dinsdag 16 april 2024

Alles over Altena

De gemeente en de grondeigenaar kwamen niet tot een vergelijk.

Plan B voor uitbreiding begraafplaats Rijswijk

23 maart 2023 (door Redactie)

RIJSWIJK - De begraafplaats in Rijswijk krijgt geen uitbreiding. De gemeente kan niet tot overeenstemming komen met de eigenaar over een aangrenzend stuk grond. Er ligt wel een plan B.

In het beleidsplan Gemeentelijke begraafplaatsen Altena 2021-2040 was wel voorzien in een uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats in Rijswijk.
Voor de langere termijn zou er zo voldoende begraafcapaciteit gerealiseerdkunnenworden. Die uitbreiding zou ook kunnen dienen als buffer, om de termijn te overbruggen tot het oude gedeelte van de begraafplaats herontwikkeld wordt. Het liep ec hter anders.

Second best
Met de grondeigenaar is door de gemeente onderhandeld over verwerving van de
aangrenzende stuk grond. Dit leverde niet het gewenste resultaat op. Er moest dus een Plan B komen.

Na enig onderzoek is nu gekozen om het bosplantsoen rond de huidige
begraafplaats gefaseerd te verwijderen en opnieuw in te richten. Zo ontstaat
ruimte voor extra graven. Het college laat weten tevreden te zijn over deze “second best-oplossing". 'Met deze keuze kunnen we voldoende begraafcapaciteit in de kern Rijswijk voor de komende jaren behouden. Daarbij realiseren wij ons dat het verwijderen van groen kan leiden tot een minder kwalitatieve beleving op de begraafplaats.'

De gemeente zegde toe bij het herinrichten van het bosplantsoen rekening te houden met het verduurzamen van begraafplaatsen, zoals 'het vergroten van biodiversiteit en efficiënter onderhoud'.

Kosten
Voor de uitbreiding Rijswijk werd eerder een krediet gereserveerd van 644.930 euro. Na aftrek van ambtelijke kosten resteert voor de uitbreiding een bedrag 602.000 euro. De kosten voor Plan B zijn begroot op zo'n 220.000 euro. Na de herinrichting van de begraafplaats blijft er 382.000 over.

Foto archief ter illustratie.

Lees meer over:

Rijswijk
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.