maandag 23 mei 2022

Alles over Altena

Een witte anjer als eerbetoon aan (gevallen) veteranen.

Veteranen moet je eren en waarderen ... Ook in Altena

27 januari 2022 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - In Nederland wordt jaarlijks Veteranendag georganiseerd. Nederlanders tonen dan hun waardering en erkenning voor diegenen die hun leven op het spel zetten in oorlogssituaties of tijdens andere operaties. Traditioneel gebeurt dit op de laatste zaterdag in juni. In Altena was de eerste Veteranendag in 2019.

Toenmalig burgemeester Marcel Fränzel sprak toen de hoop uit dat dit zou leiden tot een jaarlijks terugkerende activiteit. Deze dag werd in Altena sindsdien niet meer herhaald. Fractievoorzitter van Progressief Altena Christian Alderliesten laat weten: 'Dit komt mogelijk, mede, door corona, maar volgens Progressief Altena is het een groot gemis dat deze publiekelijke uiting van waardering geen vervolg heeft gehad.'

Witte Anjerperkje
Naast een speciale dag is in 2005 in Nederland de Witte Anjer geïntroduceerd als uiting van waardering voor Nederlandse veteranen. Op speciale evenementen - zoals de Anjerconcerten en tijdens de Nederlandse Veteranendag - worden deze bloemen aan de bezoekers verstrekt. En sinds 2019 roept het Nationaal Comité Veteranendag de Nederlandse gemeenten op om hun veteranen te eren en waarderen met een speciaal Witte Anjerperkje. De bloemen komen het meest tot hun recht als ze bloeien in de dagen en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag.

Vragen
Voor Progressief Altena was de oproep van het Nationaal Comité Veteranendag - samen met het stilvallen van de lokale Veteranendag - aanleiding om schriftelijke vragen te stellen. De partij vindt het erg belangrijk om waardering te blijven tonen voor alle (gewezen) militairen die -ieder op een eigen manier - tijdens een uitzending een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Daarom werd aan de gemeente gevraagd om Witte Anjerperkjes aan te leggen en om zich in te zetten voor een jaarlijkse Veteranendag in Altena.

Het college kwam met een antwoord en geeft aan het belangrijk te vinden dat dit 'soort van initiatieven door inwoners zelf worden aangedragen'. Dat past bij de manier waarop Altena wil besturen, van buiten naar binnen. Aldus burgemeester en wethouders. 'Dat betekent dat het college openstaat voor verzoeken van deze aard van veteranen of hun naasten en in principe haar medewerking wil verlenen als een concreet verzoek wordt gedaan.'

AANMELDEN - Wie suggesties of concrete ideeën heeft, kan deze kwijt bij Progressief Altena via e-mail: C.Alderliesten@gemeentealtena.nl of via fractie@progressiefaltena.nl

Vrijwilligers
Over het waarom er sinds 2019 geen Veterandendag in Altena meer is geweest, antwoordt het college: 'In 2019 heeft de gemeente een bijeenkomst voor veteranen georganiseerd waarbij aan henzelf is gevraagd hoe zij deze dag graag vorm willen geven. Wij willen daar een actieve doch faciliterende rol in spelen zoals dat de afgelopen jaren in de voormalige gemeenten ook is gebeurd.'
Het Veteranencomité Altena organiseerde jarenlang een Veteranendag voor de drie gemeenten. Het comité maakte een programma en verzorgde de uitvoering. De drie gemeenten faciliteerden dat en gaven een financiële bijdrage.
Het college: 'In verband met het wegvallen van vrijwilligers nam Altena in 2019 eenmalig zelf de organisatie op zich. Tijdens deze bijeenkomst zijn mogelijkheden aangedragen voor de veteranen uit Altena om zich aan te sluiten in Dongemond-verband

Regionaal
Burgemeester en wethouders stellen dat wanneer veteranen behoefte hebben aan een lokale of regionale veteranendag, het college bereid deze te faciliteren. 'In de praktijk blijkt dat de opkomst bij lokale veteranendagen minder wordt. Het enthousiasme van jonge veteranen om deel te nemen aan een lokale veteranendag is minder groot dan bij de generaties voor hen. Daarom wordt steeds meer overgegaan naar regionale veteranendagen. Ook wij zijn voorstander van veteranendagen in regionaal verband. Dat kan in Dongemondverband zijn maar ook in Baronieverband.'

Foto archief ter illustratie.

Zie ook:

Lees meer over:

Altena veteranen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.