maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

Gemeente Altena sluit aan bij de eerdere excuses van de minister-president

Van der Lely was enkel een ‘burgemeester in oorlogstijd’ en niet per se 'fout'

21 december 2021 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - Burgemeester Egbert Lichtenberg hield voorgaande aan de gemeeteraadsvergadering (21-12) een toespraak over de inmiddels afgesloten de onderzoeken rondom oud-burgemeester van der Lely en diens vermeende 'foute handelen' tijdens oorlogstijd. Pauline van den Tol (PvdT) vroeg het college van burgemeester en wethouders eerder schriftelijk hierover een standpunt in te nemen. Dat antwoord kwam.

De eerste burger gaf aan dat het rapport van het Streekarchief duidelijk maakt dat er geen aanwijzing is dat oud-burgemeester Van der Lely actief, ongevraagd of op eigen initiatief medewerking heeft verleend aan de bezetter. Lichtenberg in zijn toespraak: 'Hij was een burgemeester die reageerde op een van hogerhand aan hem voorgelegd verzoek. Maar hij heeft geen enkele keer op eigen initiatief de bezetter geholpen. Ook was er nimmer sprake van persoonlijk gewin. Jacob van der Lely voldoet daarmee in veel opzichten aan het bekende cliché van de 'burgemeester in oorlogstijd'.'
Deze uitdrukking verwijst naar de dwangpositie waarin Nederlandse burgemeesters zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij hun taakuitvoering bevonden. Zij voelden zich gedwongen om ten behoeve van 'het grotere belang' op hun post te blijven en te redden wat er te redden viel. Daarbij was het niet altijd mogelijk om moeilijke keuzes uit de weg te gaan en 'schone handen' te houden.

Positief
Na de oorlog in 1946 heeft J. Kuypers, wethouder en waarnemend burgemeester in de tijd van burgemeester Lely en bekend als leider van het verzet in Woudrichem, zich in positieve zin uitgelaten over burgemeester Jacob van der Lely.

Niet passend
Lichtenberg: 'Gezien deze karakterisering en gelezen het rapport van het Streekarchief, met inachtneming van de mogelijke motivatie voor het reactief handelen van Jacob van der Lely en het totale beeld van duiding van feiten en omstandigheden, is het gemeentebestuur van Altena van oordeel dat het niet passend is over hem te oordelen als mens en hem als een “foute burgemeester” te veroordelen.'

Excuses
Lichtenberg sloot aan bij de excuses die minister-president Mark Rutte eerder maakte voor het Nederlandse overheidshandelen van toen:  “De Nederlandse regering in de oorlog tekort is geschoten als hoeder van recht en veiligheid.” Uit deze lokale onderzoeken blijkt dat dit ook in Altena het geval is geweest.

Lees de volledige toespraak van burgemeester Lichtenberg HIER.

Foto - bewerking Altena.Net

Zie ook:

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.