maandag 23 mei 2022

Alles over Altena

Noordwaard en De Biesbosch nu één groot gebied

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat gaan samenwerken in Noordwaard

17 januari 2022 (door Altena.Net - redactie)

WERKENDAM - Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat gaan per januari intensief samenwerken in de uitvoering van het beheer en onderhoud van uiterwaarden in de Noordwaard. De organisaties tekenden een samenwerkingsovereenkomst voor het vegetatiebeheer.

Beide organisaties hebben, verspreid over Nederland, grote gebieden uiterwaarden van grote rivieren in beheer. Deze gebieden grenzen vaak aan elkaar of lopen in elkaar over. Daarom hebben zij op landelijk niveau afgesproken intensiever te gaan samenwerken en krachten te bundelen in de uitvoering van het beheer en onderhoud van de uiterwaarden. Doel is goed en efficiënt beheer van de uiterwaarden waarbij de waterveiligheid behouden blijft en tegelijk de ecologische kwaliteit verbetert. De Noordwaard is een van de eerste projecten waar invulling wordt gegeven aan deze samenwerking.

Kennis en expertise
Rijkswaterstaat blijft - als vanouds - zorgen voor het technisch beheer, zoals het onderhoud aan gemalen en bruggen en het baggerwerk. Staatsbosbeheer verzorgt vanaf januari vanuit hun expertise het natuur- en vegetatiebeheer, zoals begrazing, maaiwerk en bosbeheer. Het gebied de Noordwaard blijft eigendom van de Staat. Beide partijen willen zich voor lange tijd verbinden aan het landschaps- en natuurbeheer van de Noordwaard. Suzan Vos, directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat: “We gaan deze samenwerking voor de komende 10 jaar met elkaar aan. Zo willen we zorgen voor goed beheer en stabiele relaties met de belanghebbenden in het gebied.“

Toonaangevende diersoorten
De Noordwaard wordt gezien als een waardevol recreatief gebied voor wandelaars en fietsers. Sinds de inrichting als overstroomgebied in 2015 ontwikkelt de natuur in het gebied zich sterk. Diverse zeldzame moerasvogels zoals de roerdomp en porseleinhoen, weidevogels zoals grutto’s en veldleeuwerik en de visarend hebben de Noordwaard ontdekt als broed- en leefgebied. Ook is de Noordwaard een belangrijke kraamkamer voor jonge vis. “We zijn blij met deze ontwikkelingen en willen dit graag voortzetten”, aldus Sandra den Adel, provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Zuidwestelijke Delta.

Intentieovereenkomst
Naast deze samenwerking hebben ook andere partijen afgesproken de samenwerking in de Noordwaard te intensiveren. Behalve waterveiligheid en natuur komen in het gebied meer belangen samen. Om elkaar op de verschillende onderwerpen goed te vinden wordt samengewerkt in het kernteam Noordwaard, bestaande uit Waterschap Rivierenland, de gemeente Altena, het Rijksvastgoedbedrijf, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Deze partijen tekenen binnenkort een intentieovereenkomst om hun gezamenlijke inspanning voor de Noordwaard officieel te bevestigen. (Staatbosbeheer)

Foto @ Mediaplein Altena.Net.

Lees meer over:

Werkendam
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.