dinsdag 16 april 2024

Alles over Altena

Asielzoekers en statushouders moeten opgevangen worden.

Spreidingswet leidt ook in Altena tot meer opvang en huisvesting van ‘bijzondere doelgroepen’

17 maart 2023 (door Redactie)

ALTENA - Het college wil in gesprek met de gemeenteraad over de (straks verplichte) opgave omtrent de opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen. Daarvoor moeten nog de nodige stappen gezet worden.

Het college wil met de gemeenteraad in overleg vooruitlopend op de op handen zijnde ‘spreidingswet’. Nu nog is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COa) afhankelijk van vrijwillige medewerking van gemeenten om opvangplaatsen voor asielzoekers mogelijk te maken. De regering wil dat veranderen. Daarom stelt zij voor om gemeenten een wettelijke taak te geven in het opvangen van asielzoekers. Het wetsvoorstel is dan geen tijdelijke noodwet, maar een permanente regeling voor een nieuw stelsel van asielopvang. Dat stelsel moet er ook voor zorgen dat de opvang van asielzoekers beter wordt verspreid onder de gemeenten waarmee de onderlinge solidariteit wordt bevorderd. Aldus de kabinetsplannen.

Baronie
De gemeente wil in dit verband daarom meer doen aan de opvang van andere doelgroepen zoals asielzoekers en statushouders. Altena werkt op punt samen met het district Baronie. Binnen het district betekent dit Altena per 01-01-2024 gevraagd wordt om 208 opvangplekken te realiseren. Op dit moment worden er nog geen asielzoekers opgevangen in Altena.
Onder het kopje "huisvesting spoedzoekers" heeft Altena de ‘ambitie tenminste 73 tijdelijke woningen’ te realiseren. Op basis van de behoefteraming zet Altena zich in voor huizenbouw om de druk op de woningmarkt te verlichten. Op dit moment is in Altena 20% van de huurwoningen bestemd voor 'bijzondere doelgroepen' waaronder de huisvesting van statushouders.

Meedenken
Het college vraagt de gemeenteraad mee te denken over het onderschrijven van deze districtelijke uitgangspunten. ‘Aanvullend op onze inzet op de huisvesting van statushouders en de opvang van Oekraïense ontheemden gaan we in Altena op zoek naar één locatie voor asielzoekers voor de periode van 3-5 jaar. Op het moment dat het college een voorkeurslocatie in beeld heeft zullen we de gemeenteraad- afhankelijk van de vereisten rondom deze locatie- informeren en/of consulteren.’

Creatieve oplossingen
Verder gaat de gemeente in gesprek met onder andere de woningbouwcorporaties om te zoeken naar ‘creatieve oplossingen’. Ook wil het college graag van de raad weten op welke manier men inwoners en maatschappelijke partners kan betrekken bij de voorliggende plannen. 

Foto archief ter illustratie.

Zie ook:

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.