maandag 15 augustus 2022

Alles over Altena

Het college neemt dit fietspad mee in de verkeersvisie voor Hank.

Recreatief fietspad Nathalsweg kost ruim 1 miljoen euro

29 september 2021 (door Altena.Net - redactie)

HANK - Het college vindt de aanleg van een recreatief fietspad langs de Nathalsweg en Oranjepolderweg gewenst. Dit pad wordt aangesloten op het bestaande fietspad op de dijk langs de Oranjepolderweg. Globale kosten zijn geraamd op 1.050.000 euro. Het college wil dit fietspad meenemen in een verkeersvisie voor Hank, waar op dit moment aan gewerkt wordt. De verkeersvisie Hank gaat begin 2022 naar de gemeenteraad.

Al in 2011 werd in opdracht van de voormalige gemeente Werkendam een quickscan uitgevoerd naar de verkeersveiligheid van de route Nathalsweg - Oranjepolderweg – Aakvlaaiweg. De toen geadviseerde maatregelen zoals bermverharding, verbreden van de wegen, fietssuggestiestroken of een vrijliggende fietspad, werden niet uitgevoerd.

Nut en noodzaak
Sinds 2011 nam de hoeveelheid verkeer toe. De intensiteit steeg licht, maar niet zoveel als voorspeld. De hoeveelheid zwaar verkeer steeg wel sterk. Het college verwacht dat de intensiteit in de toekomst verder toeneemt. 'Dit weegt niet op tegen de inschatte verlaging van de intensiteit als gevolg van de reconstructie van de A27 (sluipverkeer) en mogelijke gedeeltelijke beperking van de achteringang van Kurenpolder. Ook de gereden snelheden liggen flink hoger dan de geldende maximumsnelheid, ondanks de na 2011 gerealiseerde snelheidsremmende maatregelen op de Nathalsweg en Oranjepolderweg. Resultaat is dat er een forse, structurele bermschade is op alle wegen en dat de kans op conflicten, vooral met zwaar verkeer is toegenomen.'

Advies
Op basis van de huidige richtlijnen en het huidige en toekomstige verkeersbeeld luidt het verkeerskundige advies:
• (brom)fietspad (één zijde van de weg, te berijden in twee richtingen) van 2,50 meter langs de Nathalsweg en Oranjepolderweg, aansluitend op het bestaande fietspad op de dijk langs de Oranjepolderweg;
• plateau op het kruispunt Oranjepolderweg-Aakvlaaiweg.

Globale kosten
De aanlegkosten zijn globaal geraamd op afgerond 1.050.000 euro exclusief BTW, inclusief grondverwerving en watercompensatie. Uitgangspunt hierbij is dat er geen openbare verlichting wordt aangebracht, omdat het een recreatief fietspad is. En dat het fietspad, conform het aanwezige, recreatieve fietspad op de dijk langs de Oranjepolderweg niet in rood asfalt wordt uitgevoerd. Aldus het college in een brief aan de raad.

 

Foto - archief.

Lees meer over:

Fietspad hank
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.