dinsdag 23 juli 2024

Alles over Altena

Pompveld nu verbonden met rivier de Alm

3 juli 2024 (door Redactie)

ALTENA - Samen met provincie Brabant en de gemeente Altena verbindt Waterschap Rivierenland het Natura 2000 gebied Pompveld Andelsch Broek met de rivier de Alm.

Er werden inmiddels ruim twee hectare grasland met greppels en ondiepe slootjes veranderd in een beek met moeraszones, natuurvriendelijke oevers, vogelwanden en een poel. Ook aan het groen is gedacht met verschillende bomen, hagen, struweel, bloem- en kruidenrijk grasland. Goed voor planten, dieren én de waterkwaliteit

Planten en dieren
Het waterschap legt uit: "De ‘ecologische verbindingszone’ geeft ruimte aan verschillende planten en dieren. Denk aan amfibieën zoals de Kamsalamander en de Heikikker, maar ook dagvlinders zoals de Argusvlinder en Libellen zoals de Gaffelwaterjuffer. Maar er zijn meer dieren: vogels zoals de Purperreiger en de Patrijs, kleine zoogdieren zoals de Hermelijn en de Bunzing, vleermuizen zoals de Watervleermuis en tot slot vissen zoals de Grote en de Kleine modderkruiper.

Duurzaam
Het geheel werd duurzaam aangelegd. Tijdens de aanleg werden biobrandstoffen toegepast. Vrijkomende grond is lokaal toegepast en materiaal is hergebruikt, zoals hekken en betonelementen.

Foto Waterschap Rivierenland

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.