maandag 15 augustus 2022

Alles over Altena

'Een afwijkend advies zegt niets over het functioneren van adviseurs.'

Politiek roert zich om kerkappartementen Dussen

26 mei 2021 (door WerkendamNet)

DUSSEN - In Altena bestaat een fors woningtekort. De politieke partijen in Altena zijn het daar wel over eens. Er moet dan ook 'voortvarend' gebouwd worden. Creatieve oplossingen zoals bij de RK kerk in Dussen zijn daarbij zeker welkom. Het gaat om 25 starterswoningen waarbij ruimte blijft voor 50 kerkgangers om een kerdienst te bezoeken. Maar niet ieder plan is per definitie een goed plan, steit Progressief Altena.

'Voortvarend' betekent in de ogen van PA niet dat elk plan dan maar 'snel van een gemeentelijke handtekening moet worden voorzien'. Het woningtekort is geen argument op zich. De partij laat weten: 'In Nederland hebben we wetten en regels die toezien op het beschermen van ons erfgoed en op het behoud van het karakter van onze dorpen en wijken. Dat heeft niets te maken met overbodige bureaucratie, maar alles met beschaving. Daarom hebben we ook in Altena een “Commissie Ruimtelijke Kwaliteit” (CRK). Die onafhankelijke commissie is door de gemeenteraad zelf ingesteld.'

Twijfel
PA vindt het dan in dat licht daarom bijzonder dat politieke partijen als VVD en CDA Altena een advies van die Commissie in twijfel trekken.' Deze partijen beweren dat zij het beter weten, zoals bij de appartementen in de Dussense kerk. Daar beweert de VVD zelfs dat de CRK faalt in haar functioneren omdat er te weinig oog is voor het economisch belang van de ontwikkelaars waardoor het hele plan misschien in gevaar komt.'

Onzin
Uit het openbare verslag blijken deskundigen van de CRK beslist mee te denken met de ontwikkelaars. PA bij monde van Kees de Waal: 'Maar ze zijn natuurlijk in de eerste plaats aangesteld om het belang van ons erfgoed te verdedigen. Het verwijt dat ze falen omdat ze de prioriteit dáár leggen en niet bij het economisch belang of de woningbouw is daarom onzin.'
Adviezen van onafhankelijke commissies kunnen afwijken van de voorkeuren van politieke partijen, maar dat betekent nog niet dat adviseurs dan falen. 'Gelukkig gaf ons college er blijk van het advies van de commissie op waarde te schatten.' Aldus De Waal.

Ook Progressief Altena wil graag dat er appartementen komen in de Dussense kerk, maar men schaart zich achter de denklijn van het college.' We kunnen pas trots zijn als dat lukt met respect voor de monumentale waarden.'

Zie ook:

Lees meer over:

rooms katholieke kerk
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.