maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

Partijen vragen het college om een steunbrief aan het Kabinet.

Politiek heeft zorg om middenstand en roept college op tot actie

11 januari 2022 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA – De politiek in Altena heeft een raak punt als men stelt dat de ‘huidige lockdown middenstanders weer hard geraakt heeft’. CDA, Altena Lokaal, SGP, VVD en PvdT peilen het college of deze bereid is om een brief aan het Kabinet te sturen zoals de gemeente Barneveld dat eerder deed.

Juist de decembermaand is en was erg belangrijk voor middenstanders waar het omzet betreft. Om die reden kwam de abrupte aankondiging over de winkelsluiting dan ook erg hard aan. Men laat het college weten: ‘Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling van economische en financiële effecten is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor sluiting of faillissement.’

Nadelige gevolgen

Dat alles baart genoemde fracties zorgen want de gevolgen zijn nogal stevig. Denk aan een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in de winkelstraten, forse maatschappelijke en emotionele effecten en nadelige gevolgen voor de leefbaarheid in de kernen. Op langere termijn treft dit voor inwoner van Altena.

De gemeente Barneveld heeft te maken met eenzelfde problematiek. De brief aan het college stelt: ‘Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders, mede namens alle gemeenteraadsfracties, een open brief gestuurd aan demissionair premier Mark Rutte. In deze brief roepen zij hem op om op korte termijn de middenstanders weer de ruimte te bieden hun winkels te openen, eventueel via een afsprakensysteem. Voor de lange termijn pleit Barneveld voor een duurzaam perspectief. Dat vereist een nieuw concept waarbij inwoners én middenstanders op een zo veilig mogelijke manier verder kunnen.’

Vragen

De fracties van CDA, Altena Lokaal, SGP, VVD en PvdT stelden het college een aantal vragen. Zo wil men onder meer weten of het college bereid om een “open brief” met eenzelfde strekking als de brief van de gemeente Barneveld op te stellen en deze brief, medeondertekend door gemeentefracties, te sturen aan premier Rutte.

LEES
Altena is duidelijk: winkels en horeca moeten weer open

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.