dinsdag 28 maart 2023

Alles over Altena

Het windpark zou komen tussen Hank en Dussen.

Plannen voor Windpark Hank-Dussen zijn concreet, initiatiefnemer wil aan de slag

30 januari 2023 (door Altena.Net - redactie)

HANK / DUSSEN: Initiatiefnemer Edelweiss Renewables uit Voorburg wil, in samenwerking met grondeigenaren, tussen Hank en Dussen een windturbinepark ontwikkelen. Ook wordt gedacht aan energie-opwekking via zonnepanelen en waterstof.

De locatie ervan zou komen ten zuidwesten van Dussen en ten noorden van het Noorderafwateringskanaal.

Principeverzoek
Het idee is niet direct nieuw. De plannen voor Windpark Hank-Dussen werden in 2017 en 2018 al met ambtenaren en het college van de toenmalige gemeente Werkendam besproken.
Op 24 juni 2019 werd voor een energiepark een principeverzoek bij de gemeente Altena ingediend. Naast wind wordt ook gedacht aan zonopwekking alsook via waterstof. Het project werd steeds met ambtenaren besproken.

Samenwerking
Nu de plannen voldoende concreet zijn, het zou om vier windmolens gaan, wil de initiatiefnemer met de gemeente Altena in overleg voor de verdere vormgeving van de plannen en de te volgen procedure.
De initiatiefnemers laten weten de samenwerking met zowel de gemeente als met omwonenden uiterst belangrijk te vinden. Men is voornemens ‘om met de gemeente, Altena Nieuwe Energie Coöperatie of een nog op te richten energie-coöperatie in de gemeente Altena de participatie nader vorm te geven’. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het opzetten van een fonds vanwaaruit sociaal, culturele en maatschappelijke bewonersinitiatieven betaald zouden kunnen worden.

Foto archief ter illustratie.

Zie ook:

Lees meer over:

Dussen hank
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.