zaterdag 13 augustus 2022

Alles over Altena

De voorziening voorziet in een behoefte.

Pilot begeleid wonen Sleeuwijk wordt structureel

21 mei 2021 (door WerkendamNet)

SLEEUWIJK - De vijf appartementen in Sleeuwijk die sinds 2018 beschikbaar zijn voor tijdelijke huisvesting van mensen die dak- en thuisloos zijn en mensen die met begeleiding zelfstandig kunnen wonen, worden nu structureel ingezet voor dit doel. Aldus hebben de samenwerkende partijen SMO Breda e.o, Bazalt Wonen en de gemeente Altena besloten na een positieve evaluatie.

Alle deelnemers geven aan dat de voorziening in een behoefte voorziet. Het blijkt dat ook in Altena behoefte is aan een voorziening voor opvang en begeleiding voor een doelgroep met complexe problematiek. Het college laat de gemeenteraad weten: 'Vrijwel alle bewoners komen uit onze gemeente. De doelgroep heeft baat bij een lokale voorziening dicht bij huis met intensieve begeleiding vanuit SMO. Hoewel niet waterdicht te bewijzen, zouden deze inwoners anders zorgmijdend zijn geworden.'

Structureel
De genoemde organisaties zijn blij met de resultaten van de pilot en hebben afgesproken dat de voorziening structureel wordt ingezet voor de doelgroep. In navolging van de pilot in Altena, is daarnaast in andere regiogemeenten een vergelijkbare opvang in voorbereiding.

Aanpalende doelgroepen
Uit de pilot bleek verder dat voor andere, 'aanpalende doelgroepen', bijvoorbeeld mensen met
een met verslavingsproblematiek, deze voorziening niet geschikt is. Het college: 'In het platform
Wonen, Welzijn en Zorg wordt dit geagendeerd en zal hiervoor naar oplossingen worden
gezocht.'

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.