vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Er ligt nu een scenario op tafel waarmee men verder kan.

Permanente bewoning Veense Put mogelijk

9 juni 2021 (door Altena.Net - redactie)

VEEN - In de jarenlange discUssie omtrent de Veense Put is voortgang geboekt. De provincie is bereid om onder voorwaarden mee te werken aan permanente bewoning. Een bebouwing op de percelen aan de Sportlaan is niet wenselijk. Hwet woord is nu aan de gemeenteraad.

In 2020 werd een enquête gehouden onder eigenaren, omwonenden en overige belangstellenden van De Veense Put. De Vereniging Veense Put (VVP) stelde een rapport op: “Een nieuwe lente voor de Veense Put”. Het college schaarde zich achter de uitgangspunten van dit rapport en ging het gesprek met de provincie aan. In februari 2021 liet de provincie weten  hoe er tegen het project Veense Put wordt aangekeken. De provincie is bereid om onder voorwaarden mee te werken aan permanente bewoning, een bebouwing op de percelen aan de Sportlaan is niet wenselijk en de gemeente is verantwoordelijk voor bebouwingsoppervlak en steigeroppervlak.

Definitieve besluiten hierover moeten worden genomen door Provinciale Staten respectievelijk de gemeenteraad.

Scenario
Er ligt nu een scenario op tafel waarbinnen het voor eigenaren mogelijk is eenmalig de bestemming van het perceel te veranderen. Ook komt er een kwaliteitsfonds om de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de Veenswe Put te waarborgen en te verbeteren. Het college wil ook een ruimer bebouwingsoppervlak en steigeroppervlak toestaan.

Gebiedsvisie
De gemeenteraad kan nu hun wensen, bedenkingen en aandachtspunten formuleren over de uitgangspunten voor de gebiedsvisie Veense Put. Daarna gaat het college verder met het opstellen van een ontwerp-gebiedsvisie.

Foto redactie Altena.Net

Zie ook:

Lees meer over:

veense put Veen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.