dinsdag 28 maart 2023

Alles over Altena

Ook het Pontje bij Dussen gaat geld kosten.

Overtochtje met Maasveren gaat geld kosten

17 maart 2023 (door Altena.Net - redactie)

DUSSEN / DRONGELEN: De pontjes over de Bergsche Maas (Dussen – Sprang Capelle en Drongelen – Waalwijk en Bern - Heusden) varen al lange tijd met een behoorlijk verlies. De stichting Bergsche Maasveren komt daarom met een voorstel waarbij (vracht)auto’s, motoren en bromfietsen moeten gaan betalen. Voor alle andere gebruikers blijft de overtocht gratis. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd wat zij van dit voorstel vinden.

In 2009 werden de drie Bergsche Maasveren door het Rijk overgedragen aan Stichting Bergsche Maasveren. Het rendement van de door het rijk betaalde ‘bruidsschat’ van ruim 20 miljoen euro was bedoeld om voor minimaal 30 jaar de drie veren in de vaart te kunnen houden en de kosten te kunnen dekken.

Betalen
De revenuen blijken nu aanmerkelijk lager te zijn. Om te voorkomen dat de oevergemeenten jaarlijks moeten gaan bijdragen in de exploitatiekosten van de veren stelt het Stichtingsbestuur van De Bergsche Maasveren nu voor om het gemotoriseerd verkeer te laten betalen voor de overtocht.

Mathé Holleman, voorzitter van het bestuur van De Stichting Bergsche Maasveren: “Het is heel zuur om na bijna 120 jaar toch een vergoeding te moeten vragen, maar het eigen vermogen is niet toereikend en de blijvende bereikbaarheid voor inwoners gaat voor het behoud van de traditie. ”

Onhoudbare situatie
In 2009 heeft het (toenmalige) ministerie van Verkeer en Waterstaat het beheer en het onderhoud van de drie veerverbindingen samen met een zogenaamde ‘bruidsschat’ overgedragen aan de oevergemeenten. Deze bruidsschat blijkt nu onvoldoende om de veren blijvend in de vaart te houden. Reden voor de stichting om te doen wat noodzakelijk is. 'We teren nu maand na maand tienduizenden euro’s in op ons eigen vermogen, een onhoudbare situatie die deze aanpak noodzakelijk maakt', aldus Hollema. 'Alle andere opties zijn door ons verkend, waaronder een bijdrage van de oevergemeenten. Wij hebben er begrip voor dat dat niet structureel mogelijk is, maar waren vanzelfsprekend liever gratis gebleven.'

Altena ziet een bijdrage vanuit de gemeentekas als ‘financieel niet wenselijk'. ‘Wanneer er geen tarieven worden ingevoerd voor bepaalde gebruikersgroepen dan blijft er sprake van een fors jaarlijks exploitaitetekort van De Bergsche Maasveren. Betalen door genoemde gebruikersgroepen is daarom onvermijdelijk om de continuiteit van de drie veerdiensten in de toekomst te waarborgen.’ Aldus het college in een brief aan de raad.

Positief
Vdrder vindt de gemeente dat de kosten voor de overtocht gelijkwaardig moeten zijn aan de tarieven van vergelijkbare veerverbindingen in de omgeving. Binnen ‘afzienbare tijd’ moet het jaarlijks exploitatieresultaat van de Bergsche Maasveren ook positief worden. 

Tickets
De tariefheffing gaat waarschijnlijk per maandag 17 juli 2023 in op basis van digitale ticketverkoop. Gebruikers kunnen digitaal een vervoerbewijs of abonnement kopen en moeten dat, steekproefsgewijs, tonen aan de veerpontmedewerker.

Het systeem is gelijk aan dat van Rivieer. Op die manier kan ook in de toekomst het veer bemensd blijven door één medewerker en zijn voor de kaartverkoop geen extra personeelskosten te verwachten. Zo stelt het college.

Foto @Mediaplein Altena.Net

Lees meer over:

Drongelen Dussen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.