dinsdag 16 april 2024

Alles over Altena

Een controle op het kruising Midgraaf / Duijlweg

Oproep voor ‘Rent a Cop or Boa’ leverde 49 meldingen op vanuit inwoners

11 maart 2023 (door Redactie)

ALTENA - De politie en boa’s hebben tijdens de gezamenlijke actie rent a cop, rent a boa dinsdag (7-3) acht bekeuringen uitgedeeld op verschillende locaties in Altena. Het ging hierbij om diverse overtredingen, met name overschrijding van de maximale snelheid.

Ook werden bij kleinere overtredingen waarschuwingen uitgedeeld. Andere meldingen die zijn opgepakt, gingen over overlast door hondenpoep, loslopende honden, overlast in speeltuinen en parkeergedrag.

Drempel verlagen
De oproep aan inwoners in Altena om te melden waar politie en boa’s ingezet moesten worden, leverde 49 meldingen op. Met de actie willen de politie en boa’s de drempel verlagen om te melden, de meldingsbereidheid daarmee verhogen en zichtbaar zijn.

Verkeer
Het overgrote deel van de meldingen ging over verkeerssituaties als te hard rijden, sluipverkeer, parkeren of het niet toepassen van voorrang op zebrapaden en fietspaden. In de ochtend werden negen controles gehouden op snelheid en overlast door sluipverkeer. Deze controles waren in Andel, Hank, Sleeuwijk, Werkendam, Almkerk en Rijswijk. De hoogste overschrijding van de snelheid was 25 kilometer per uur op de Kammetweg in Andel, waar een maximum snelheid geldt van 30 kilometer per uur.

Overlast benoemen
Ook veel andere meldingen in de wijken zijn opgepakt. Wijkagent Sjoerd Zeebregts: "Probeer bij overlast eerst met elkaar in gesprek te gaan. Soms heeft iemand niet in de gaten, dat hij of zij met bepaald gedrag overlast veroorzaakt. Bij gevallen waar een gesprek niet mogelijk is en inzet van politie of de boa gewenst is, is het belangrijk om dat te melden. Met elkaar houden we Altena leefbaar en veilig.”

Camera aanmelden
Tijdens de actie zijn ook preventieve controles gehouden in het kader van ondermijning en er is aandacht besteed aan ‘camera in beeld’. Dit gaat om het aanmelden van eigen camera’s bij de politie. Bij een aantal bedrijven zijn de politie en boa’s in gesprek gegaan en is gewezen op het belang van het aanmelden van camera’s. Door het weten waar camera’s hangen kan tijdens of na een incident snel en gericht door de politie beelden opgevraagd worden.

Blijvende aandacht
De meldingen die tijdens deze speciale actiedag niet konden worden opgepakt, nemen de politie en boa’s de komende weken mee tijdens hun surveillance. Sommige situaties lenen zich bijvoorbeeld beter om in de avonduren of het weekend te bezoeken. Ook blijven politie en boa’s regelmatig surveilleren en controleren op de aangedragen locaties. Alle melders die via de website van de gemeente een melding hebben gedaan, ontvangen een terugkoppeling.

Melden belangrijk
Melden bij de politie kan via 0900-8844 of zoek contact met de wijkagenten via www.politie.nl. Melden bij de gemeente kan via het online meldingsformulier op de website of via telefoonnummer 0183 - 51 61 00..

Foto Gemeente Altena.

Zie ook:

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.