woensdag 29 mei 2024

Alles over Altena

Een Motie van Afkeuring veroordeelt het beleid van B&W.

Oppositie Altena dient motie van afkeuring in tegen college rond huisvesting arbeidsmigranten

24 mei 2023 (door Redactie)

ALTENA - De drie oppositiepartijen VVD, VVA en ChristenUnie Altena dienden dinsdagavond (23-5) een motie van afkeuring in tegen het college van Altena. Dit omdat burgemeester en wethouders 'veel te weinig verantwoordelijkheid nemen’ na het debacle met de huisvesting van arbeidsmigranten in Andel. Men noemde het dinsdagavond ‘een treurige situatie.’ Pim Bouman en Jan Kolff (beiden VVD) dienden de motie in daarbij gesteund door Henno Timmermans (VVA) en Wijnand van der Hoeven (CU). De motie haalde het niet.

De raad stelde in februari 2021 het bestemmingsplan Middenweg Andel vast. Naar aanleiding van schriftelijke vragen liet het college weten niet eerder dan maart/april 2021 op de hoogte te zijn geweest van de exacte aantallen te huisvesten arbeidsmigranten. Dit bleek onjuist. In november 2020 werd door de Andelse ondernemer al een conceptaanvraag ingediend met exacte aantallen.

Wel gedeeld
In een verslag van 5 juli 2021 staat: ‘Aanvankelijk, tot medio juni 2021, verkeerde de wethouder in de veronderstelling dat het initiatief niet in deze mate intern bekend was. De opposite haalt dat onderuit: ‘Uit navraag en onderzoek bleek evenwel dat het initiatief zowel ambtelijk als bestuurlijk was gedeeld.' 

De partijen stellen verder dat het college al in april 2021 op de hoogte was van de maatschappelijke onrust in Andel. De raad werd hierover pas in juli 2021 geïnformeerd nadat er schriftelijke vragen waren ingediend.

Benadeeld
Bouman en collegae noteren verder: ‘Uit de openbaar gemaakte stukken blijkt dat een afspraak bestaat tussen de gemeente en de ondernemer om te wachten met het publiceren van de vergunningaanvraag totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is. De inwoners van Andel hierdoor zijn benadeeld in hun mogelijkheden om zich te verweren tegen de huisvestingsplannen.’

Waarheid
De indieners van de motie van afkeuring zijn van mening dat het college richting de raad niet de waarheid heeft verteld over het moment waarop men op de hoogte was van de aantallen arbeidsmigranten die in Andel worden gehuisvest. Men constateert dat de raad hierdoor niet beschikte over alle noodzakelijke informatie tijdens het nemen van het besluit over het bestemmingsplan.

Onrust
De vier partijen nemen het college kwalijk dat ook na het ontstaan van de maatschappelijke onrust in Andel men de raad niet goed en tijdig informeerde.

Afkeuring klinkt ook over de afspraken die vanuit de gemeente met de ondernemer zijn gemaakt ‘die de belangen van de ondernemer boven die van de gemeenschap plaatsen.’

Helaas nodig
VVA in een reactie achteraf: ‘De motie was helaas nodig, dit dossier loopt al zo lang en nog steeds is er geen transparantie. Niet naar de raadsleden en niet naar de inwoners.’ 

Verworpen
De motie werd verworpen met acht stemmen voor (VVD, VVA, ChristenUnie) en twintig raadsleden tegen namens AltenaLokaal, CDA Altena, SGP Altena en Progressief Altena.

Foto archief ter illustratie.

Zie ook:

Lees meer over:

Andel
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.