zondag 10 december 2023

Alles over Altena

Inzamel van oud papier lijkt enkel overdag te lukken.

Ophalen oud papier door verenigingen dreigt weg te vallen

27 september 2022 (door Redactie)

ALTENA - De inzameling van het oud papier gebeurt in Altena met inzet van vrijwilligers vanuit verschillende verenigingen. De inzamelaar van het oud papier heeft de gemeente laten weten deze wijze van inzameling niet meer te kunnen continueren door het gebrek aan vrachtwagenchauffeurs. Het ophalen van oud papier en karton gebeurt in de avonduren en op zaterdagen.

Gemeente Altena heeft een contract met Peute Papierrecycling voor de inzameling en verwerking van het oud papier. Peute heeft Koenen uit Kaatsheuvel als onderaannemer ingeschakeld om het oud papier in Altena in te zamelen. Het contract met Peute loopt af per 31 december 2022 en kent een optie om de overeenkomst eenzijdig met één maal één jaar te verlengen, dus tot en met 31 december 2023. Van deze optie wil de gemeente gebruik maken.

Onvoldoende chauffeurs
Peute heeft echter laten weten geen mogelijkheden te zien om het oud papier nog op te halen in Altena, aangezien Koenen onvoldoende chauffeurs heeft. Zeer veel bedrijven kampen met een tekort aan personeel en dit gaat ook Koenen niet voorbij. Daarnaast belemmert de Rijtijdenwet veelal de inzamelingen in de avonduren en op zaterdagen.

Onderzoek
Gemeente Altena onderzocht deed eerder via een Europees platform of mogelijk bedrijven beschikbaar zijn die het oud papier kunnen ophalen doordeweeks in de avonduren en op zaterdagen. Hierop kwamen weliswaar drie reacties binnen, maar geen enkel bedrijf heeft de mogelijkheid om oud papier in de avonduren en op zaterdagen te kunnen inzamelen.

Ook is nagegaan of bij de inhuur van inzamelvoertuigen voor oud papier een chauffeur beschikbaar is, maar ook dit blijkt niet zo te zijn.

Enquête
Enkele maanden geleden organiseerde de gemeente een enquête onder de inzamelende verenigingen. De respons hierop lag rond de 60%. Hieruit bleek dat verenigingen ‘enige inspanning’ moeten leveren om op de aangewezen tijdstippen vrijwilligers op de been te krijgen voor de oud papierinzameling. Het aantal vrijwilligers verschilt behoorlijk per organisatie. Op de vraag of de organisaties overdag vrijwilligers kunnen inzetten voor de inzameling van oud papier was het antwoord unaniem ‘nee’. Vrijwilligers hebben overdag een betaalde baan. 

Op 10 oktober 2022 staat een informatieavond gepland met de inzamelende organisaties om mee te denken aan een oplossing.

Grote uitdaging
De gemeente laat weten: ‘Door deze ontwikkelingen staan we voor een grote uitdaging aangezien de gemeente Altena waarde hecht aan de inzameling van oud papier door vrijwilligers van verenigingen. De reacties die we hebben ontvangen op de uitgevoerde onderzoeken, bieden weinig hoop.’

Wanneer de huidige contractpartner geen alternatief kan bieden, de organisaties geen creatieve invulling kunnen geven aan de problematiek, stopt de gemeente op zeer korte termijn met de inzameling via verenigingen. Men laat dit dan overdag doen door professionele bedrijven. ‘Belangrijk is dat de inzameling van het oud papier voor onze burgers gecontinueerd blijft.’

Foto archief ter illustratie.

Zie ook:

Lees meer over:

Altena oud papier
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.