dinsdag 3 augustus 2021

Alles over Altena

Niet alle grondeigenaren werken mee

Ontwerp vrijliggend fietspad Middenweg is klaar

20 juli 2021 (door Altena.Net - redactie)

ANDEL - Het definitief ontwerp voor een vrijliggend fietspad langs de Middenweg is klaar. Het is op enkele onderdelen sterk gewijzigd met een andere plek voor het fietspad en de watergang, een extra oversteekplaats voor fietsverkeer en een brug voor voetgangers, alsmede de aanleg van tijdelijke verkeersmaatregelen. Het ontwerp is een ‘verkeersveilige uitwerking van het schetsontwerp’ dat in december 2020 aan de raad is gepresenteerd. Zo schrijft het college aan de gemeenteraad.

De totale kosten van het fietspad bedragen € 3,5 miljoen euro als gevolg van de verruiming van de plannen en de algemene prijsstijgingen in materialen.

Uitvoering
Voor dit geld wordt dan een vrijliggend fietspad aangelegd aan de noordzijde van de Middenweg, tussen de Neer-Andelseweg in Andel en de Zoutendijk in Veen. Ook wordt de bestaande rijbaan heringericht met behoud van de snelheidsremmende maatregelen (kosten 70.000 euro). 

Ter hoogte van de Neer-Andelseweg komt een veilige oversteekplaats tussen het bestaande fietspad langs de Neer-Andelseweg en het nieuwe fietspad langs de Middenweg. Ten oosten van AquaAltena is het wandelpad vanuit Andel in de nieuwe situatie aangesloten op het nieuwe fietspad met een eenvoudige voetgangersbrug (27.000 euro).

Onteigening
Voor de van veldwerkzaamheden zijn 33 grondeigenaren benaderd met het verzoek om hun gronden te mogen betreden. Vijf eigenaren gaven daar geen toestemming voor. Het college schrijft: ‘Op basis van verkregen informatie op omliggende percelen is een voldoende goede aanname verkregen van de bodemgesteldheid op die niet-onderzochte percelen.’

Vertraging
Ondanks dat alle eigenaren de wens voor een fietspad onderschrijven bestaat een kans dat met een of meer eigenaren niet tot overeenstemming gekomen kan worden over verkoop van grond die nodig is voor de aanleg. ‘Er zal dan een onteigeningsprocedure gestart moeten worden op basis van het Omgevingsplan. Dit zal tot zeker een jaar vertraging leiden.’

Als alles volgens planning verloopt, is het vrijliggende fietspad na de zomer van 2023 klaar

Foto archief ter illustratie.

Zie ook:

Lees meer over:

Fietspad
Deel dit bericht met je vrienden!