vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Ontsluiting Werkendam moet anders

14 juni 2021 (door Altena.Net - redactie)

WERKENDAM - De afwikkeling van verkeer van en naar Werkendam via de Dijkgraaf den Dekkerweg zit tegen de maximale capaciteit. Inwoners ervaren en melden al veelvuldig fileproblemen.

De gemeente is gestart met het onderzoeken van drie alternatieven: een nieuwe weg ten noorden van de Schans, een nieuwe weg ten zuiden van de huidige Dijkgraaf den Dekkerweg, of een verbreding van de huidige Dijkgraaf den Dekkerweg met twee extra rijstroken. 

De varianten zijn verkeerskundig en op omgevingsaspecten bekeken en (globaal) op kosten beoordeeld. Er ligt een voorkeursalternatief, maar daar blijken ook negatieve aspecten aan te kleven. De gemeente startte daarom een onderzoek om na te gaan of deze negatieve effecten kunnen worden voorkomen of beperkt. Dat onderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd. Het college overlegt hierover ook met de betrokken klankbordgroep. 

Planning
Het onderzoek is eind juli/begin augustus 2021 gereed. Na overleg met alle betrokkenen wordt, medio najaar, een voorstel gedaan over het voorkeursalternatief.

Een eerder toezegging om de voorkeursvariant voor de zomer van 2021 aan de raad voor te leggen wordt dus niet gehaald. 

Foto archief ter illustratie.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.