dinsdag 23 juli 2024

Alles over Altena

Omwonenden kunnen tot 6 weken na publicatie bezwaar aantekenen.

Omgevingsvergunning Hospice Altena is verleend

4 juli 2024 (door Redactie)

SLEEUWIJK - De omgevingsvergunning voor de bouw van Hospice Altena is verleend.Op 24 juni kreeg Stichting Hospice Altena het bericht van de gemeente dat de op 21 december 2023 aangevraagde omgevingsvergunning is verleend. 

Na bekendmaking van de gunning via de gebruikelijke kanalen, kunnen omwonenden nog - binnen 6 weken - bezwaar aantekenen en een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank in Breda. De vergunning geldt pas nadat de Rechtbank hierover een beslissing heeft genomen.

Extra zorgvuldig
Fons Naterop (voorzitter): Met het oog op het bezwaar- en beroepschriftentraject tegen de bestemmingsplanwijziging, is de gemeente extra zorgvuldig te werk gegaan door externe adviseurs in te schakelen. Dat was niet verplicht, maar daarmee stond de gemeente juridisch gezien zo sterk mogelijk. Begrijpelijk, maar daardoor duurde het proces nog langer.’

Bezwaren
Nu is het wachten of er nog bezwaren zullen komen van omwonenden. ‘We blijven hopen dat omwonenden die problemen hebben met de bouw, met ons in gesprek willen komen om tot een oplossing te komen. Wij gaan er nog steeds van uit dat wij april 2025 kunnen starten met de bouw en dat lijkt ook een reële termijn.’ Aldus Naterop.

Hospice Altena kocht het beoogde perceel aan de Vlietstraat in Sleeuwijk al eerder aan.

Foto ©️Mediaplein Altena.Net.

Zie ook:

Lees meer over:

Sleeuwijk
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.