dinsdag 30 mei 2023

Alles over Altena

Nieuwbouw en verbouw voor scholen en kindcentra in Altena

16 juni 2022 (door Altena.Net - redactie)

ALMKERK - Dinsdag 14 juni werd het officiële  startschot gegeven voor de nieuwbouw en de uitbreiding van drie basisscholen en kinderopvangorganisaties in de gemeente Altena. De betrokken partijen laten met het tekenen van een intentieovereenkomst zien zich in te zwtten voor brede scholen in Wijk en Aalburg en Genderen alsook een Integraal kindcentrum in Werkendam. Welke architect het ontwerp gaat maken wordt bepaald door selectie op basis van aanbesteding.

Het gaat om de uitbreiding en verbouwing voor CBS Het Baken en Trema kinderopvang in Werkendam, nieuwbouw voor OBS Henri Dunant en Trema Kinderopvang in Wijk en Aalburg en nieuwbouw voor CBS Het Fundament en Camelot Kindercentrum in Genderen.

Vernieuwing
Gemeente Altena gaat voor eigentijds primair onderwijs van hoog niveau. Om dit niveau vast te houden is goede onderwijshuisvesting nodig, waar schoolbesturen en leraren eigentijds onderwijs kunnen verzorgen. De huidige gebouwen van de basisscholen en kinderopvangorganisaties voldoen niet meer aan de eisen. Daarnaast kampen de scholen met ruimtegebrek of juist een overschot aan ruimte. De ontwikkeling van de brede scholen draagt bij aan een intensievere samenwerking tussen de kinderopvangorganisaties en de basisscholen. Hierdoor worden de doorlopende leerlijnen geborgd en ontstaat er een fijne en veilige plek voor kinderen om te leren, ontdekken, spelen en vrienden te maken.

Uitdagende leeromgeving
Volgens wethouder Wendy van Ooijen sluit de nieuwbouw en uitbreiding van de brede scholen aan op de visie van gemeente Altena over onderwijshuisvesting: “Gemeente Altena zet in op het ontwikkelen van toekomstbestendige, brede scholen in de gemeente. Primair staat natuurlijk een veilige, uitdagende leeromgeving en goed onderwijs voor de leerling centraal. Daarnaast vinden we het van groot belang dat de school een multifunctionele rol heeft voor het dorp en de wijk door de samenwerking tussen de school en de kinderopvang uit te bouwen en ook ruimtes beschikbaar te stellen voor andere partners die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van een kind.”
 
Brede school Veen
Ook voor de Oranje Nassau school en Trema Kinderopvang in Veen worden plannen gesmeed voor een nieuwbouwlocatie. De verwachting is dat deze partijen binnen een aantal weken ook een intentieovereenkomst tekenen. Ook zij gaan verder als brede school, waarbij de overstap van peuter naar kleuter zo klein en fijn mogelijk is.

Duurzame vooruitgang
Daarnaast zet de gemeente in op het verduurzamen van schoolgebouwen om bij te dragen aan klimaatdoelen voor 2050. Met de herziene huisvesting van scholen wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat en een toekomstbestendige omgeving voor kinderen. Ook is het de ambitie om een gasloos energieneutraal gebouw (ENG) te realiseren. Van Ooijen: “We garanderen een flexibel en functioneel gebouw, dat niet alleen duurzaam, aantrekkelijk en goed te exploiteren is, maar ook met een gezonder binnenklimaat voor kinderen en medewerkers.”

Foto gemeente Altena.

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.