woensdag 10 augustus 2022

Alles over Altena

Nieuw boek beschrijft en toont waterkracht en pracht van Altena

21 september 2021 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - Water en Altena door de eeuwen heen.’ Dit is de titel van het door de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena uitgegeven boek waarin Bas van Andel en anderen vertellen en laten zien, hoe in honderd eeuwen Altena onder invloed van het water geworden is wat het nu is. Historische rivieren, ontginningen, overstromingen en de ruilverkaveling passeren de revue.

In het boek staan talloze voorbeelden van wat je nu nog kunt zien. Zo kun je nu nog zien waar in de laatste ijstijd uit drooggevallen wateren opgewaaid zand zich ophoopte tot donken. Bij Waardhuizen kun je in hete zomers de omtrek van de donk zien, omdat op het zand de mais en het gras verdort. In het Pompveld zit een strook ijstijdzand, dat zo voedselarm is dat er alleen eiken groeien. Ook van historische rivieren zie je tot op de dag van vandaag de sporen. Zo zouden de Rijswijkse wiel en de haven van Sleeuwijk er niet geweest zijn zonder historische rivieren die duizenden jaren geleden uit het huidige Gelderland het huidige Altena instroomden. En zonder de vroegere Biesheuvelrivier zou Babyloniënbroek in de middeleeuwen niet ontstaan zijn waar het dorp nu ligt.  

Rijkdom
Het boek toont ook het belang aan van riviertjes waar nu nog restanten van zijn. Zo is de aanwezigheid van rijke boerderijen in Genderen en bij Uppel te danken aan de goede grond, afgezet door de Dusse respectievelijk de Werken. En het belang van de Alm blijkt uit het feit dat daar in de middeleeuwen minstens drie motteburchten waren en een scheepswerf. Ook verdedigingswerken, zoals een NAVO-bruggenhoofd voor een noodbrug naast de Merwedebrug en de overstromingsgebieden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie passeren de revue. En de rijke natuur, juist als gevolg van de rijkdom aan water, komt in een apart hoofdstuk aan de orde.

Andere ogen
Dit boek wil de lezer helpen te begrijpen hoe groot de invloed is van water en waterbeheer op wat je in Altena ziet. De kracht, pracht, functies, gevolgen en neveneffecten die het water had en heeft in Altena staan centraal. Wie na lezing van het boek door Altena toert, zal met andere ogen naar het landschap kijken en daar de invloed van eeuwen water op bodems, natuur, bedijking en verdedigingswerken kunnen zien.

Het boek is onder andere bij de regionale boekhandels verkrijgbaar.

Foto Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena.

Lees meer over:

boekenverkoop Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.