woensdag 1 februari 2023

Alles over Altena

De brug kan 60 meter vrij overspannen zware voertuigen dragen.

‘NATO-brughoofd Sleeuwijk is militair erfgoed en mag niet verdwijnen’

29 november 2022 (door Altena.Net - redactie)

SLEEUWIJK - Verschillende bewoners van Sleeuwijk benaderde AltenaLokaal met vragen over de betonnen oplegpunten van de NATO-/militaire brug in de griend van Sleeuwijk. De vrees bestaat dat dit militaire ‘erfgoed’ bij de reconstructie van de A27 en door het programma “Ruimte voor de rivier” verdwijnt. De partij klom in de pen en stelde collegevragen

Deze betonnen constructies werden, in de tijd dat er alleen een veerverbinding tussen Sleeuwijk en Gorinchem was, gebouwd om een baileybrug te kunnen leggen. Deze oeververbinding, die de gehele uiterwaard overbrugde en eindigde aan de waterkant van de Merwede, had als doel om bij een inval vanuit het Oostblok het NATO-leger snel achter de grote rivieren te kunnen laten terugtrekken. Vanaf de waterkant van de Merwede werd een bootjesbrug (bailey) aangelegd tot aan de overkant van de rivier waar ook een zevental betonnen oplegpunten stonden die aansloten op de Ambonstraat in Gorcum. AltenaLokaal: ‘Voor zover de mensen die ons hebben aangesproken weten, is de bovenbeschreven constructie alleen in 1958 als oefening gebouwd.’

Baileybrug
Een baileybrug is een brug die bestaat uit standaardsegmenten en als zodanig zeer snel opgebouwd kan worden. Dit type brug is in eerste instantie ontworpen voor toepassing door genietroepen van het leger en kan maximaal 60 meter vrij overspannen zware voertuigen dragen. Dit brugtype is nog steeds in gebruik voor militaire en civiele toepassingen en wordt wereldwijd beschouwd als een knap staaltje militaire techniek.

Enig in zijn soort
Inmiddels zijn door de herinrichting van het industrieterrein van Gorinchem de meeste betonnen oplegpunten (behoudens één op de landtong bij de containerhaven) verdwenen. De oplegpunten aan de Sleeuwijkse zijde zijn nog aanwezig, maar inmiddels grotendeels overgroeid. Recent heeft een delegatie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aangegeven dat deze constructie enig in zijn soort is en verder nergens in Nederland voorkomt.

Geen interesse
Ten tijde van de voormalige gemeente Werkendam is reeds een aanvraag gedaan om de betonnen oplegpunten in de Sleeuwijkse griend als militair erfgoed te behouden en op de lijst beschermde (erfgoed) elementen te laten opnemen. Door geen interesse vanuit de voormalige gemeente Werkendam is dit echter niet gelukt. Nu is de vrees dat bij de reconstructie van de A27 en het programma Ruimte voor de rivier dit militair erfgoed alsnog verdwijnt.

Foto archief ter illiustratie.

Lees meer over:

Sleeuwijk
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.