dinsdag 16 april 2024

Alles over Altena

De waterkwaliteit van de gracht is zorgelijk.

Loevesteingracht Woudrichem wordt niet gebaggerd, maar belucht

19 februari 2024 (door Redactie)

ALTENA - De gemeente onderzocht naar manieren de waterkwaliteit van de Loevesteingracht in Woudrichem te verbeteren en in balans te brengen met het recreatieve gebruik en de cultuurhistorische waarde van de gracht. Omdat baggeren de waterkwaliteit verder zou verslechteren, krijgt beluchting als alternatieve methode de voorkeur. Het wordt een proefproject van 3 jaar.

In 2019 uitte Hengelsportvereniging Groot Woudrichem zijn bezorgdheid over
de slechte waterkwaliteit van de Loevesteingracht. (Zie artikel onderaan) Metingen toonden aan dat het zuurstofgehalte in de zomer sterk daalde met vissterfte tot gevolg. De gemeenteraad stelde eerder een (13-07-2021) een pot gled beschikbaar van 1.74 miljoen eur oor het baggeren van (onder andere) de Loevesteingracht.

Onderzoek
Uit verder onderzoek blijkt, mede door het gebruik als hengelsportwater, dat baggeren geen duurzame oplossing is voor het waterkwaliteitsprobleem in de Woerkumse gracht. Baggeren kan die kwaliteit zelfs verslechteren. Alternatieve  maatregelen zijn beluchting, het plaatsen van een fontein of het bevorderen van doorstroming middels "civieltechnische maatregelen". De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed liet weten een fontein ongewenst te vinden vanwege het beschermde stadsgezicht van Woudrichem. Het gunstige effect van het bevorderen van de doorstroming is onzeker, aldus het college en 'heeft mogelijk een negatief effect op de cultuurhistorische waarde van de Loevesteingracht.' Zo'n maatregel is dan ook te duur.

Beluchting
Beluchting lijkt dan ook de meest gewenste aanpak. Hier zijn elders in Nederland goede ervaringen mee opgedaan met de zogenaamde diffusers. De waterkwaliteitsproblematiek werd 'in voldoende mate' opgelost. Bovendien is de maatregel betaalbaar. Om die reden start de gemeente een pilot van drie jaar.

Middels de pilot wordt onderzocht of het plaatsen van diffusers voldoende effect heeft op de waterkwaliteit van de Loevesteingracht. Tegelijkertijd doet de gemeente kennis op om deze techniek in de toekomst mogelijk ook op andere locaties toe te kunnen passen, zoals het Rijswijkse wiel.

Uitvoering
De kosten van de pilot bedragen 45.000 euro voor een periode van drie jaar. Deze kosten zijn dan de exploitatiekosten, zoals de aanschaf van diffusers, aanleg en de monitoring. Over deze plannen werd uitvoerig overleg gevoerd met hengelsportvereniging Groot Woudrichem, als gebruiker van het water. Bij de verdere uitvoering van de pilot zal de hengelsportvereniging ook worden betrokken en geïnformeerd.

Foto © Mediaplein Altena.Net.

Zie ook:

Lees meer over:

Woudrichem
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.