vrijdag 21 juni 2024

Alles over Altena

Er werden recent geen afwijkingen vastgesteld.

Kwaliteit grond en drinkwater bij Veense Put is in orde

15 september 2023 (door Redactie)

VEEN - De gemeente kent geen klachten en heeft geen aanwijzingen dat het slib bij de Veense Put verontreinigd zou zijn. En het is Rijkswaterstaat die eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het slib. Enkel via de media vernam de gemeente dat ‘er vervuiling zou zijn gezien met deeltjes piepschuim’. Dat laat het college weten op vragen die VVA eerder stelde.

Geen klachten gehoord of meldingen binnengekregen en niet verantwoordelijk. De gemeente voelt zich niettemin wel betrokken bij ‘de kwestie’. Het college liet daarom een visuele controle en inspectie op lokatie uitvoeren. ‘Ook hebben we gesproken met eigenaren van percelen langs de rivier. Hierbij zijn drie locaties bezocht waar sporadisch deeltjes piepschuim zijn aangetroffen.’

Na deze controle werden de bevindingen doorgestuurd naar Rijkswaterstaat, het bevoegd gezag in dezen. Dat neemt niet weg dat de gemeente overleg zal blijven voeren over hun bevindingen en mogelijk noodzakelijk oplossingen. ‘Een schone Veense Put is in het belang van de hele omgeving.’

Drinkwater
Wat betreft mogelijk vervuild water of vervuilde grond, daarvan is geen sprake op grond van de nu bekende gegevens. Door drinkwaterbedrijf Dunea werden bij het innamepunt recent geen afwijkingen vastgesteld. Naar aanleiding van berichten van omwonenden en de media werden extra monsters genomen. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

Landtong
De firma Martens en Van Oord, de aannemer, voert de werkzaamheden uit van het verondiepen van putten en het stabiliseren van de landtong. Dat gebeurt in opdracht van  Broeksewaard/ Vereniging Veense Put. Het college: ‘Er is volgens de bekende data geen sprake van vervuilde grond. In de verleende omgevingsvergunning is voor het toepassen van grond klasse A (schone grond) als voorschrift opgenomen.’

De gebiedsvisie “Veense Put” staat los van het stabiliseren van de landtong. In een gebiedsvisie staan de uitgangspunten voor een later op te stellen bestemmingsplan.

Foto Mediaplein Altena.Net

Zie ook:

Lees meer over:

Veen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.