vrijdag 2 december 2022

Alles over Altena

Er worden nog meer maatregelen ingezet.

Kruising Duijlweg/Midgraaf wordt verder aangepakt

6 september 2021 (door Altena.Net - redactie)

ALMKERK - Het kruispunt Duijlweg/Midgraaf werd recentelijk (gedeeltelijk) aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. 'Onvoldoende', meende VVD Altena en stelde er onlangs opnieuw vragen over. Te snel, zo lijkt het. De reconstructie ter plaatse is nog niet (volledig) klaar. Daarnaast ziet het college nu nog geen reden om de aanpak te wijzigen. De VVD is voortstander van een S-bocht in de Midgraaf of Duijlweg.

Met het totale pakket aan aanpassingen rond het veel besproken kruispunt wil de gemeente drie zaken bereiken. Allereerst wil men het zicht vooraf op het kruispunt vergroten, de herkenbaarheid van het kruispunt verbeteren en tot slot de snelheid op het kruispunt verlagen.

Genomen maatregelen
Het kruisingsvlak is al kleiner gemaakt om het kruispunt visueel te versmallen. Ook werden de hellingen van het kruisingsvlak verkort, hoger en steiler gemaakt. Deze maatregelen moeten de snelheid op het kruispunt verlagen. Ook werden al borden ‘gevaarlijke kruising’ geplaatst om de herkenbaarheid van het kruispunt te verbeteren.

Komende maatregelen
Maar er volgen, voor het einde van dit jaar, nog meer aanpassingen. Zoals het aanbrengen van drempels op de Midgraaf op enige afstand vóór de kruising om de snelheid naar en op het kruispunt te verlagen. Ook worden nog schrikhekken verplaatst en bijgeplaatst. Tevens worden er betonnen jumboblokken in de berm gezet om het kruispunt visueel verder te versmallen, om het rijden door de berm te voorkomen en om de snelheid te verlagen. Tot slot worden op de Midgraaf nog zigzagmarkeringen aangebracht die de herkenbaarheid van het kruispunt moeten verbeteren.

Het college laat weten dat door de aanpassingen de kruising technisch aan alle geldende richtlijnen voldoet. ‘Wij hebben er vertrouwen in dat deze maatregelen de verkeersveiligheid vergroten en zien op dit moment geen aanleiding voor andere maatregelen.’

Evaluatie
Nadat alle maatregelen gerealiseerd zijn, bekijkt de gemeente het verkeersgedrag rond de kruising om te zien of de maatregelen in de praktijk voldoende werken. ‘Daarbij beoordelen wij of de maatregelen het verkeersgedrag zodanig beïnvloeden dat de situatie verkeersveilig is en of (bijna)ongevallen uitblijven. Deze evaluatie is begin 2022 gereed. Als er dan aanpassingen nodig blijken te zijn, dan worden die ‘vanzelfsprekend overwogen’. Aldus het college.

Foto Archief ter illustratie.

Zie ook:

Lees meer over:

Midgraaf Almkerk duijlweg
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.