woensdag 29 mei 2024

Alles over Altena

Joodse begraafplaats in Werkendam maakt 'vervallen indruk', SGP dringt aan op snel onderhoud

21 maart 2023 (door Redactie)

WERKENDAM - Tussen de Sportlaan en De Kooi in Werkendam ligt de Joodse begraafplaats met achttien grafmonumenten. Deze begraafplaats heeft niet alleen cultureel-historische waarde, maar is ook een Rijksmonument. Arjan Versluis (SGP Altena) zag er een groot gat in het hek en constateerde dat de begraafplaats een 'vervallen' aanblik had. De partij stelde er inmiddels collegevragen over.

De Joodse begraafplaats in Werkendam is eigendom van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). De gemeente is evenwel tot in lengte van jaren verplicht het beheer en onderhoud van de begraafplaats te verzorgen. Dit conform het collegebesluit van de gemeente Werkendam 24 september 2013. Arjan Versluis - SGP fractie: 'Zaterdag (11-3 red.) constateerde ik dat het hekwerk vernield is. Er is een groot gat in het gaashek aanwezig. Voor zover ik heb kunnen zien zijn er gelukkig geen grafmonumenten beschadigd. Tevens trof mij de matige tot vervallen staat van onderhoud.'

Onderhoudscontract
Namens de fractie wil Versluis nu weten of de gemeente Altena op de hoogte van is van zijn beheers- en onderhoudsverplichting voor deze begraafplaats.
Versluis dringt erop aan het hekwerk zo spoedig mogelijk te repareren. Daarnaast laat de begraafplaats een matige tot vervallen indruk zien. Overdadig groen, vervuilde en verzakte grafmonumenten enzovoort. Hij vraagt zich af of er een beheers- en onderhoudsplan voor deze begraafplaats is en waaruit die bestaat. 'Wat is hierin ook voor het reinigen, onderhouden en eventueel restaureren van de grafmonumenten opgenomen?'

Informatie
Versluis stelt verder het belangrijk te vinden cultuurhistorische waarden te behouden en mensen hierover te informeren. 'Bij deze begraafplaats is geen aanduiding of informatie aanwezig. Ook is niet zichtbaar dat het om een Rijksmonument gaat. Bent u bereid om een (ANWB) informatiebord in combinatie met een (halfverharding) pad naar de ingang aan te brengen?', wil hij van het college weten.

Lees meer over:

Werkendam
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.