donderdag 8 juni 2023

Alles over Altena

Inwoners moeten anders reizen om overlast tijdens verbreding A27 te beperken

27 maart 2023 (door Altena.Net - redactie)

REGIO / ALTENA - Groot onderhoud aan de A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder is nodig. Daarnaast wordt de capaciteit vergroot en komen er drie nieuwe bruggen. Een flink project dat rond 2030 klaar moet zijn. Inwoners gaan dit merken. De lokale en provinciale wegen worden als sluiproute gebruikt waardoor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van bewoners in de diverse kernen onder druk staat. Door de werkzaamheden aan de A27 zal dit alleen maar meer worden, extra hinder die lang gaat duren.

Hoe zorgen we er samen voor dat deze overlast acceptabel blijft? Het antwoord hierop komt van wethouder mobiliteit Hans Tanis (gemeente Altena). Hij is de initiatiefnemer van een unieke samenwerking tussen acht gemeentes, twee provincies, waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen ontwikkelden ze plannen om op een slimme manier de extra hinder in de dorpen en steden langs de A27 te beperken. Een unieke samenwerking die voor alle partijen bijzonder en zeer waardevol is. Want door een betere afstemming wordt voorkomen dat het oplossen van een probleem op de ene locatie een nieuw probleem elders veroorzaakt. Samen staan we sterker.

Slimme Aanpak A27
Rijkswaterstaat, het ministerie, de provincie en acht gemeenten zijn tot een volledige en unieke aanpak gekomen, Slimme Aanpak genoemd. Deze focust zich op vier hoofdlijnen: optimalisatie bereikbaarheid A27, mobiliteitsmanagement oftewel anders reizen en werken, verkeersmanagement en monitoring en als laatste lokale inframaatregelen.

Een goede doorstroming op de A27 blijft prioriteit. Zo blijven de rijstroken bijvoorbeeld beschikbaar tijdens werkdagen en vindt er een bundeling van werkzaamheden plaats in de zomerperiodes. Daarnaast worden reizigers met smart mobility voorzien van actuele informatie over hun reistijd en geïnformeerd over eventuele betere alternatieven. Bij files en oponthoud kan ook gestuurd worden richting het openbaar vervoer. Op de provinciale en lokale wegen komen extra doseerlichten of worden verkeersregelinstallaties anders afgesteld. Ook kan er een verbod gelden voor bijvoorbeeld vracht- of landbouwverkeer. Met camera handhaving kan sluipverkeer geweerd worden of kunnen snelheidsbeperkende maatregelen ingesteld worden op wegen waaraan veel woningen staan. Zo bevorderen de samenwerkende partijen de verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid in de kernen.

Bewust kiezen
Wethouder Hans Tanis: “We kunnen van deze ombouw van de A27 ook een kans maken. Een kans om de noodzakelijke mobiliteitstransitie en gedragsverandering kracht bij te zetten. Juist doordat de werkzaamheden acht jaar duren, biedt dit de mogelijkheid om mensen aan te zetten tot echt ander reisgedrag dat voortduurt. De ombouw van de A27 als aanjager voor de mobiliteitstransitie. Dat betekent bewust kiezen voor ander reisgedrag. Dus niet meer vanzelfsprekend de spits in rijden maar het op het werk bespreekbaar maken van andere werktijden of op andere tijden afspraken inplannen. Vaker aan thuiswerken denken wanneer dat mogelijk is. Niet alleen in je eigen voertuig stappen maar samen reizen. Of een andere route of ander vervoer kiezen, denk aan het openbaar vervoer, de fiets of veerverbindingen.”

Stimuleren
Maar hoe wordt dat gestimuleerd, is dan de vraag. Hans Tanis: “We hebben om te beginnen Brabants Mobiliteits Netwerk (BMN) gevraagd om partijen samen te brengen om te werken aan een beter bereikbaar Brabant. Dit door in kaart te brengen welke andere reismogelijkheden er zijn. Zo blijkt dat de fietspotentie van werknemers in Altena vrij hoog is, bijna 60% woont binnen fietsafstand van het werk. Een kans om samen met werkgevers medewerkers te stimuleren om (elektrisch) fietsend naar het werk te reizen. Hier zijn we al over in gesprek met diverse bedrijven in de regio en ook de gemeente Altena zelf gaat inzetten op het faciliteren van haar medewerkers om voor betere alternatieven te kiezen.”

Optimaliseren
Daarnaast worden veiligere en betere fietsroutes gerealiseerd en worden openbaar vervoer hubs in Hank, Nieuwendijk, Sleeuwijk en de Kromme Nol verbeterd, zoals veilige stallingsvoorzieningen. Ook worden extra veerponten ingezet. Alles gericht op het samen optimaliseren van het openbaar vervoer.

Hans Tanis: “We zijn blij dat we dit samen kunnen oppakken. Met Rijkswaterstaat, het ministerie, de provincie en acht gemeenten zijn we tot een volledige en unieke aanpak gekomen. We gaan nu aan de slag.”

Foto Gemeente Altena

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.