woensdag 29 mei 2024

Alles over Altena

Vervlogen tijden. De Veste als buurthuis ...

Initiatiefgroep wil buurthuis terug in Woerkumse vesting

10 januari 2022 (door Redactie)

WOUDRICHEM - Vier jaar geleden kwam er een einde aan ruim zestig jaar buurthuiswerk in de vesting van Woudrichem. Het pand ‘de Veste’ werd in 2018 verkocht en het toenmalige bestuur trok de stekker uit de organisatie. Nu zijn er plannen voor een nieuwe plek waar vestingbewoners kunnen samenkomen.

'Persoonlijk mis ik dat bruisende van de Veste nog steeds.' Aldus Anneke van Walree die samen met onder andere Nico Kersten het initiatief nam om het draagvlak te onderzoeken voor een buurthuis anno 2022. In de Vestingkrant zegt hij: 'Er zijn veel redenen waarom een nieuwe ontmoetingsplek voor jong en oud in de vesting wenselijk is. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende groep 65-plussers in de vesting. Het streven is om die zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar veel voor hen bedoelde voorzieningen liggen buiten de vesting. Of denk aan de actieve buurtverenigingen. Die hebben geen openbare plek in de vesting waar zij activiteiten voor hun leden kunnen organiseren.'

Schakel
Kersverse vestingbewoner Nico Kersten is in het dagelijks leven beleidsadviseur
‘sociaal domein’ bij de gemeente Nieuwegein en vindt dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om voor hun inwoners een prettige leefomgeving te realiseren. 'Met voldoende woningen, zorg en maatschappelijke voorzieningen. In onze ogen vormt een buurthuis daarin een onmisbare schakel. In een buurthuis is ruimte voor ontmoeting, ontspanning en samen dingen doen zoals eten (kookclubjes), muziek, toneel, lees- en studieclubjes voor jong en oud.'

De initiatiefgroep inventariseert bij organisaties en verenigingen waar behoefte aan is. 'Daarnaast zijn we bezig om een vragenlijst voor alle vestingbewoners te maken. Want we willen graag weten wat hun wensen zijn', zegt Van Walree. 'Niet iedere inwoner heeft voldoende ruimte in huis om bijvoorbeeld een verjaardag te vieren. Daar is een buurthuis ook voor bedoeld.'

Afbakbroodje
Ook sociale ondernemingen krijgen een kans. 'We zijn in overleg met een zorginstelling om een zogenoemd "gemakswinkeltje" te starten. Zo’n winkeltje waar je na werktijd melk en eieren kunt kopen. Of een afbakbroodje op zondag. Doordat te combineren met dagbesteding hoeft zo’n winkeltje niet perse winst te maken. In de tijd dat ik in Engeland woonde zorgde de overheid dat
er in kleine kernen en dorpen zo’n gemakswinkeltje, een buurthuis en ook een lokale pub aanwezig was. Alle drie zijn onmisbaar voor een vitale samenleving.'

Locatie
Omdat er geen budget beschikbaar is, kunnen de wensen alleen bewaarheid worden door de inzet van vrijwilligers. Kersten: 'Je ziet op veel plaatsen dat zo’n buurthuis in zelfbeheer goed functioneert met vrijwilligers. Als initiatiefgroep zijn we dan ook op zoek naar "doeners’ voor de activiteiten en naar "denkers" voor het verder uitwerken van de organisatie én de financiering van een buurthuis.'
Ook is er mogelijk al een locatie maar daar willen de initiatiefnemers niet op vooruit lopen. 'Eerst maar eens kijken waar behoefte aan is, wie er mee wil doen en of we op basis daarvan een activiteitenprogramma kunnen maken dat financieel realistisch is', steltcVan Walree. 'We staan er in ieder geval niet alleen voor en krijgen veel positieve reacties. Als we het samen willen dan gaat het zeker lukken.'

(Bron: Vestingkrant 't Poortaol)

Foto archief WoudrichemNet

Lees meer over:

Woudrichem
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.