maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

De aanvrager direct wijzen op de onmogelijkheid voorkomt lange administratieve procedures.

'Huisvestingsaanvraag arbeidsmigranten Andel zou niet verleend moeten worden'

13 december 2021 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - Binnen de gemeente Altena is de woningnood hoog, zeker voor starters en senioren. De gemeente Altena onderkent dit probleem en stimuleert nieuwbouw zoals die in verschillende kernen ook op de rol staat. Vanuit de politiek mag het allemaal wel wat sneller. Alternatieve woonvormen en -opties zijn wat dat betreft bespreekbaar. Maar dat issue ligt anders als bestaande woningen worden omgebouwd oor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Arno Bouman (CDA Altena): 'De woningnood in Altena is hoog. Voor velen. Dat bestaande huizen in dorpen worden omgevormd tot een locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten helpt dan zeker niet mee.' Het gemeenteraadslid doelt op een vergunningsaanvraag die hij las in de krant voor het adres Burg. Van der Schansstraat 46. 'Onzes inziens zou een dergelijke vergunning in dit geval niet verleend moeten worden en zou de aanvrager hier al direct op gewezen kunnen worden zodat lange administratieve procedures achterwege kunnen blijven.' (tekst loopt door onder de foto.)

Verbaasd
CDA Altena is verbaasd over deze aanvraag, omdat de raad op 19 november 2019 een paraplubestemmingsplan wonen vastgesteld. De Raad van State paste daar nog een wijziging op. Maar desondanks is het huisvesten van arbeidsmigranten binnen één wooneenheid alleen nog maar mogelijk door het toepassen van een afwijkingsmogelijkheid. CDA Altena: 'Ook is het gebruikelijk dat, voordat een vergunning wordt aangevraagd, er in een vooroverleg met de aanvrager en de gemeente al een inschatting wordt gemaakt hoe kansrijk een dergelijk plan is. Dit om teleurstellingen bij de aanvrager(s) en tijdrovende procedures te voorkomen.'

De parrtij klom in de pen en stelde het college vragen over de kwestie.

 

Foto archief ter illustratiec

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.