maandag 15 augustus 2022

Alles over Altena

Huisvesting arbeidsmigranten in Andel?

26 mei 2021 (door WoudrichemNet)

ANDEL - Er gaan in Andel geruchten dat aan de Middenweg een locatie wordt ontwikkeld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het zou hierbij gaan om woningen voor de huisvesting van 500 arbeidsmigranten. Deze woningen zouden in twee fases worden gebouwd.

Een plan van deze omvang roept de nodige reacties op in Andel, aangezien het dorp zelf nog geen 2.500 inwoners telt. Reden voor VVD Altena om het college van burgemeester en wethouders vragen te stellen over 'de geruchten'.

Plannen
Allereerst verifieert de partij de wandelganggeluiden: 'Is er echt een plan en wordt dit ondersteund door een aanvraag?' Verder vraagt VVD zich af hoe het vermeende plan zich dan verhoudt tot het geldende bestemmingsplan en het vastgestelde beleid. En: 'Als er inderdaad plannen zijn, waarom is de raad hierover dan nog niet ingelicht en wanneer gebeurt dat dan?'

Draagvlak
VVD Altena is van mening dat grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten alleen kan plaatsvinden als daarvoor voldoende draagvlak is. De partij vraagt zich af hoe het college de inwoners van Andel bij deze voorstellen gaat betrekken. 'Heeft u daarvoor een plan? Zo nee, bent u bereid dat plan te maken?'

Zie ook:

Lees meer over:

Midgraaf arbeidsmigranten
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.