vrijdag 2 december 2022

Alles over Altena

Hoogwater

Het rijk geeft niet thuis, Altena wil hoogwaterschade toch gecompenseerd zien

12 september 2021 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - Medio juli werd het gebied in Limburg, België en Duitsland getroffen door enorme regenval die zorgde voor grote overstromingen en wateroverlast.

In de dagen na de natuurramp aldaar begon ook de waterstand in Altena te stijgen. 

Ondertussen is het hoge water afgevoerd en kan men in de getroffen gebieden met hulp van het Rijk beginnen met het herstel van alle schade. Zo ook in Altena. Het rijk ziet Altena alleen niet als rampgebied. De gemeente daarentegen wil toch vasthouden om de kosten van geleden schade gecompenseerd te krijgen.

Voorzorgsmaatregelen
De gemeente nam ten tijdens het hoogwater, samen met ondernemers en organisaties zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen om schade te beperken. Het college schrijft aan de gemeenteraad: ‘Desondanks ontvingen wij uit onze gemeente en buurgemeente signalen dat het hoge water ook hier voor de nodige overlast en schade heeft gezorgd. Deze signalen zijn voor ons aanleiding geweest om een brief te schrijven aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit met de oproep voor een ruimhartige definitie van het schadegebied.’

Medio augustus ontving de gemeente een reactie van de Minister van Veiligheid en Justitie dat de schade in Altena, veroorzaakt door het hoge water, niet onder de Wet tegemoetkoming schade bij rampen valt.

Inventarisatie
De afgelopen tijd inventariseerde de gemeente, maar ook partijen als ZLTO en HISWA- RECRON, de totale schade als gevolg van het hoge water. ‘De inventarisatie daarvan is ingewikkeld aangezien sommige schade, bijvoorbeeld aan agrarische gewassen, zich pas later voordoet. Daarnaast is het onduidelijk in hoeverre verzekeraars ook de schade buiten het rampgebied in Limburg, België en Duitsland vergoeden.’

Het college geeft de moed nog niet op en gaat de schade verder inventariseren. ‘Op basis daarvan zullen we samen met partijen optrekken richting het Rijk. De minister geeft immers dat er gekeken wordt naar een regeling om schrijnende gevallen buiten het rampgebied ook te compenseren.’

Foto Mediaplein Altena.Net.

Lees meer over:

hoogwater Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.