woensdag 10 augustus 2022

Alles over Altena

Gemeente legt oor te luisteren bij Woerkumse buurtverenigingen

4 oktober 2021 (door Altena.Net - redactie)

WOUDRICHEM - "Het valt burgers van de vesting op  dat ambtenaren weinig visie en sturing hebben als het gaat om maatwerk dat nodig is voor de vesting …”. Zo begint de mail van de Vestinggouverneur Jan-Willem den Besten aan wethouder Matthijs van Oosten en gebiedsregisseur Rick Dollekens.

Op verzoek van de laatsten legde de Vestinggouverneur contact met alle buurtverenigingen. De gemeente zoekt namelijk een klankbord voor haar vestingbeleid. Andere kernen hebben daar een officiële dorpsraad voor. Zo’n dorpsraad is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente en fungeert ook als klankbord voor bestuurlijke vraagstukken. Voor de vesting heeft het bewonersplatform “MAAS!” zo’n klankbordfunctie. Maar door Corona is de laatste editie van MAAS! al weer even geleden (2019), terwijl er genoeg knelpunten zijn die aandacht verdienen.

Op 16 september was er een eerste verkennend overleg tussen de gemeente en de buurtverenigingen. Omdat Van Oosten ziek is, nam wethouder Roland van Vugt de honneurs waar.
De buurtverenigingen hebben niet de ambitie bewoners formeel te vertegenwoordigen, maar zij verwoorden wel graag hun belangen en wensen. De buurtverenigingen hadden hun achterban geraadpleegd en kwamen dan ook met een flinke lijst op- en aanmerkingen over verkeer, afval, ratten, groenonderhoud, horeca, gemeentelijk vastgoed, gemeenschapsvoorzieningen en de gebrekkige aandacht voor esthetiek. Voorbeeld: de vesting telt alleen al acht verschillende soorten parkeerpaaltjes.

De gemeente lijkt open te staan voor samenwerking. Vestingcourant 't Poortaol houdt bewoners op de hoogte van de ontwikkelingen.

(Bron: Vestingkrant 't Poortaol)

Lees meer over:

vesting Woudrichem
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.