maandag 26 februari 2024

Alles over Altena

Fiets maken weinig gebruik van de oplaadpunten.

Gemeente ziet af van plaatsing 13 extra fietsoplaadpunten

24 maart 2023 (door Redactie)

ALTENA - Elektrische fietsen krijgen een steeds grotere actieradius. Het gev olg daarvan is dat de behoefte is aan nieuwe fietsoplaadpunten afneemt. Altena stapt af van het voornemen nieuwe, toegezegde - extrra - oplaadpunten (13) te plaatsen. Er komt nog wel een nieuw punt in Babyloniënbroek.

Rond de voorgenomen plaatsing van de dertien fietsoplaadpunten is onder andere gesproken met leveranciers, de ANWB en de Fietsersbond. Ook is overleg geweest met de locatiehouders waar bestaande oplaadpunten gevestigd zijn. Uit die gesprekken kwam naar voren dat de actieradius van nieuwe elektrische fietsen inmiddels groter is dan waarvan in 2021 werd uitgegaan. Deze is momenteel gemiddeld 50-70 km op een volle accu. Ook gaven exploitanten van locaties waar bestaande fietsoplaadpunten beschikbaar zijn aan, dat deze amper tot niet gebruikt worden.

Ontwikkelingen
De (snelle) ontwikkelingen van de elektrische fiets hebben het gemeentelijke voornemen ingehaald. 'Gezien de aanwezigheid van een groot aantal bestaande fietsoplaadpunten en de spreiding daarvan over de gemeente, zijn wij voornemens om niet over te gaan tot het plaatsen van de dertien geplande fietsoplaadpunten.'
Het college maakt één uitzondering. Er is namelijk sprake van een ‘gat’ in de dekking van oplaadpunten in de gemeente. Dat is rondom Babyloniënbroek. 'Om de dekking in de gemeente volledig te maken, plaatsen we in Babyloniënbroek wel een nieuw fiets-oplaadpunt.'

Verschillende aanwezige fietsoplaadpunten in Altena zijn ingeschreven bij en te vinden op www.fietsoplaadpunten.nl

Foto archief ter illustratie.

Zie ook:

Lees meer over:

Babylonienbroek
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.