vrijdag 21 juni 2024

Alles over Altena

De gemeente organiseert vijf informatiebijeenkomsten.

Gemeente spreekt met inwoners over maatregelen tegen groeiend sluipverkeer

7 juni 2024 (door Redactie)

ALTENA - Gemeente Altena gaat (verdere) maatregelen nemen om sluipverkeer te weren vanaf de A27. Rijkswaterstaat gaat aan de slag met het traject Houten-Hooipolder en de kans op sluipverkeer voor Altena neemt dan alleen maar verder toe. 

De gemeente organiseert daarom vijf informatiebijeenkomsten over de maatregelen die worden genomen tegen het verwachte sluipverkeer. De bijeenkomsten worden gehouden in juni en juli op drie verschillende locaties.

Data
Woensdag 12 juni wordt begonnen met Uppel. De informatiebijeenkomst is in dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. Inwoners van Hank zijn welkom op donderdag 20 juni in ’t Uivernest in Hank. Dussen staat op woensdag 26 juni op de rol ‘Bij Janne’ in Dussen. Voor Nieuwendijk staan twee informatiebijeenkomsten gepland. Op maandag 1 juli en woensdag 3 juli, allebei in dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. 

Omwonenden ontvangen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst een uitnodiging. Aanmelden kan via deze link.

Maatregelenpakket
De gemeente laat weten: ‘Tijdens de eerste ronde informatieavonden, gehouden van 11 maart tot en met 9 april, zijn omwonenden en bedrijven in de omgeving geïnformeerd over het project ‘Aanpak hinder sluipverkeer A27’. Naar aanleiding van voorstellen en suggesties die zijn opgehaald tijdens deze eerste ronde informatieavonden, is voor ieder gebied een voorstel maatregelenpakket opgesteld. Dit wordt tijdens de tweede ronde informatieavonden gepresenteerd en besproken. Na deze avonden wordt het maatregelenpakket vastgesteld.’

Zie ook:

Lees meer over:

Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.