woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

In de provincie Luik kwamen 37 mensen om het leven door de hoogwaterramp.

Gain Sleeuwijk zamelt spullen in voor getroffen provincie Luik

10 augustus 2021 (door Altena.Net - redactie)

ALTENA - Na de recente grote wateroverlast in de regio Luik (B) zijn de gevolgen nog steeds zichtbaar. De aandacht voor de gevolgen van deze ramp neemt af. Maar voor de mensen die hier nog dagelijks mee te maken hebben, die geen huis, geen stroom of schoon drinkwater hebben, is het de harde realiteit. Hulp is daarom nodig. Dat is de aanleiding voor Gain Sleeuwijk een inzameling te organiseren binnen de gemeente Altena.

In de provincie Luik in België, kwamen 37 mensen om het leven door de hoogwaterramp. Mensen die geen huis of netwerk hebben waar ze onderdak kunnen krijgen, verblijven in een tentenkamp. De nasleep van deze ramp kan nog lang duren, zo kan het gaswerknet pas in de loop van de winter of begin 2022 hersteld zijn. 

Inzamelactie
Het noodhulpteam van Gain Sleeuwijk ging op zoek naar wegen om hulp te bieden. 'Deze ramp heeft zich zo dichtbij ons huis afgespeeld dat we graag willen helpen. Eén van onze relaties van de Schoenendoosactie heeft ons in contact gebracht met het Leger des Heils in Luik. Er is geïnventariseerd waar behoefte aan is en we weten nu heel concreet waarmee we kunnen helpen. Naast de spullen die we op voorraad hebben en die we gaan brengen, organiseren we deze week een inzamelactie.'

Helpen
In de week van 10 tot en met 14 augustus kun je de volgende zaken inleveren: 
♥ Flessen drinkwater 
♥ Hygiëneproducten 
♥ Schoonmaakartikelen 

Wie financieel wil bijdragen, voor het transport of aankoop van de gevraagde benodigdheden, maakt een gift over naar St. GAiN te Driebergen NL29ABNA0451636015 o.v.v. noodhulp België. 
Gain Sleeuwijk benadrukt: 'Andere goederen nemen we momenteel (nog) niet in. We moeten ons uit praktisch oogpunt beperken tot de regio Altena.'

Inleverpunten
GAiN Sleeuwijk, ’t Zand 14 in Sleeuwijk (Elke werkdag van 08.30 – 17.00) 
Fam. Elshout, Korf 24 in Almkerk (Elke dag van 09.00 – 21.00) 
Autobedrijf Uitwaard, Nijverheidsstraat 7 in Giessen
Op werkdagen van 08.00-12.00 13.00-17.30
Dinsdag- en donderdagavond 18.30-21.00
Zaterdag 09.00 - 16.00

Vertrek transport
Op dinsdag 17 augustus gaan alle goederen richting Luik. 'We hopen dat we met elkaar onze Zuiderburen kunnen ondersteunen met de spullen die ze nodig hebben. Help jij mee?'

Lees meer over:

inzameling Sleeuwijk gain
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.