dinsdag 23 juli 2024

Alles over Altena

De VVD-fractie stelt het college vragen over de kwestie.

Gaat AquaAltena dicht als levering van warmte en elektriciteit stopt?

28 juni 2024 (door Redactie)

ANDEL - Ondernemer Gerben van Giessen (Butterfly Orchids) liet de gemeenteraad van Altena eerder weten de levering van energie en warmte aan zwembad AquaAltena te gaan beëindigen. Van Giessen kreeg op zijn verzoek, om voor een nieuw energiecontract eerst aan tafel te gaan, onvoldoende reactie vanuit de raad. Dinsdag 2 juli dan ook de laatste dag dat er warmte wordt geleverd. Op dinsdag 23 juli stopt ook de levering van elektriciteit aan het regio-zwembad.

De ondernemer aan de Middenweg 4 levert al een jaar of tien warmte aan AquaAltena. Zijn lopende energiecontract eindigt  in juli, dus moesten er gesprekken worden gevoerd over een contractverlenging. Van Giessen wilde echter eerst een akkoord van de volledige gemeenteraad. AltenaLokaal, VVA en VVD en VVA lieten tijdens de raadsvergadering (28-5) weten niet te willen reageren. Zo was VVD’er Jan Kolff van mening dat een besluit over een nieuw energiecontract niet bij de gemeenteraad thuishoort. De bevoegdheid ligt uitsluitend bij het college.

Van Giessen stopt dan ook met de levering van elektriciteit en warmte per genoemde data. Naar aanleiding hiervan klimt de VVD-fractie in de pen en stelt het college een aantal vragen over de kwestie.

Vragen
Kolff wil weten wat de huidige stand van zaken is omtrent de onderhandeling over de verlening van de overeenkomst. ‘Wordt op 2 juli 2024 inderdaad geen warm water en stroom meer geleverd?’ Het raadslid voor de VVD vraagt zich - als dat zo is - dan ook af of het college in dat geval (al) een alternatief heeft voor warmte en stroom voor Aqua Altena: ‘... zoals de wethouder heeft toegezegd in de raadsvergadering.’

Kolff besluit met de vraag of er een kans bestaat dat het zwembad moet sluiten omdat er geen warmwater en stroom beschikbaar is.

Foto Mediaplein Altena.Net

Lees meer over:

Andel
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.